Exportinfo NVP

INSTRUCTIEBUNDEL EXPORT
 
De “Instructiebundel Export” bestaat uit een algemeen gedeelte en een alfabetisch landspecifiek gedeelte en geeft informatie over:
1. de wetgeving inzake certificeren;
2. de regels voor het opstellen en afgeven van certificaten;
3. de aard en de omvang van de enquêtes (inspecties), tests of onderzoeken die
4. eventueel nodig zijn vóór het certificeren. 
 
Het FAVV geeft informatie over export naar andere landen op zijn website. U kan dit bekijken via deze link: