Lonen PC 118

 

Aanpassingen van de lonen in onze sector (paritair Comité 118 – Arbeiders Voedingsnijverheid).

PC 118.11 - Vleesconserven, worsten, pekelvlees, gerookt vlees, vleesderivaten, vetsmelterijen, darmfabrieken, het bewerken en behandelen van ruwe, droge vellen, het kalibreren en plakken inbegrepen, slachthuizen en pluimveeslachterijen

Vanaf 1 juli 2017 geldt voor dit PC:

  • Verhoging van de schaallonen en de reële lonen met 0,9 %.
    • Niet van toepassing op de reële lonen indien een gelijkwaardig voordeel is bepaald bij ondernemingscao gesloten uiterlijk op 30.06.2017. Een verlenging van deze termijn is mogelijk, mits het afsluiten van een CAO met bewarende maatregelen op uiterlijk 30.06.2017. Deze enveloppe dekt de periode 01.07 t.e.m. 31.12.2017.
    • Niet van toepassing voor de subsector van de vleesconserven indien tegen 30.06.2017 een sectorale functieclassificatie is gesloten.
  • Specifiek voor de subsector van de vleesconserven: invoering nieuwe functieclassificatie met bijhorende schaallonen.
    De bepalingen omtrent de enveloppes van 0,2 % en 0,9 % zijn vanaf 01.07.2017 van toepassing indien er geen cao zou worden afgesloten voor 30.06.2017.

 

 

Eerdere aanpassingen:
Vanaf januari 2017 geldt voor dit PC:

  • Indexatie: lonen 2016 x 1,0112
  • Voor PC 118.11 pluimveeslachterijen: tevens indexatie aanwezigheidspremie. Vorige aanwezigheidspremie x 1,0112 (bedrag ongewijzigd)