Sociaal Nieuws NVP

Hier vindt u de sociale informatie die voor de pluimveeslachthuizen en uitsnijderijen van belang.  
Het betreft:

 • PC 118 (arbeiders voedingsnijverheid)
 • PC 119 (Handel in voedingswaren)
 • PC 220 (bedienden voedingsnijverheid)

 

Volgende cao in onze sector werd aangepast (juli 2018):

PC 220.00 - Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid

 • Ondernemingen die buiten toepassingsgebied van het sociaal sectoraal aanvullend pensioen vallen: jaarlijkse premie 4,18% van het maandloon. Referentieperiode van 1 juli tot 30 juni. Toekenning volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie. Uitbetaling op 1 juli 2018.
 • Niet van toepassing indien nieuwe voordelen worden toegekend bij ondernemingsakkoord gesloten ten laatste op 30.06.2012.

 

Vanaf juli 2017 zijn volgende CAO's aangepast: 

PC 118.11 - Vleesconserven, worsten, pekelvlees, gerookt vlees, vleesderivaten, vetsmelterijen, darmfabrieken, het bewerken en behandelen van ruwe, droge vellen, het kalibreren en plakken inbegrepen, slachthuizen en pluimveeslachterijen

 • Verhoging van de schaallonen en de reële lonen met 0,9 %.
  • Niet van toepassing op de reële lonen indien een gelijkwaardig voordeel is bepaald bij ondernemingscao gesloten uiterlijk op 30.06.2017. Een verlenging van deze termijn is mogelijk, mits het afsluiten van een CAO met bewarende maatregelen op uiterlijk 30.06.2017. Deze enveloppe dekt de periode 01.07 t.e.m. 31.12.2017.
  • Niet van toepassing voor de subsector van de vleesconserven indien tegen 30.06.2017 een sectorale functieclassificatie is gesloten.
 • Specifiek voor de subsector van de vleesconserven: invoering nieuwe functieclassificatie met bijhorende schaallonen.
  De bepalingen omtrent de enveloppes van 0,2 % en 0,9 % zijn vanaf 01.07.2017 van toepassing indien er geen cao zou worden afgesloten voor 30.06.2017.

 

PC 119.00 - Paritair Comité voor de handel in voedingswaren

 • Verhoging van de schaallonen en de reële lonen met 1,1 %.

 

PC 220.00 - Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid

 • Verhoging van de schaallonen en de reële lonen met 0,9 %.
  • Niet van toepassing op de reële lonen indien een gelijkwaardig voordeel is bepaald bij ondernemingscao en rekening houdende met de reeds toegekende verhoging van de sectorale minimumlonen.
  • Bij gebreke aan een ondernemingsCAO verhogen de reële lonen met 0,9 % op 01.07.2017, behalve indien een ondernemingscao met bewarende maatregelen wordt afgesloten.
 • Ondernemingen die buiten toepassingsgebied van het sociaal sectoraal aanvullend pensioen vallen: jaarlijkse premie 4,18% van het maandloon.
 • Referentieperiode van 1 juli tot 30 juni. Toekenning volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie. Uitbetaling op 1 juli 2017.
 • Niet van toepassing indien nieuwe voordelen worden toegekend bij ondernemingsakkoord gesloten ten laatste op 30.06.2012.

 

 

 

 

Vorige aanpassingen: 

Vanaf januari 2017 geldt voor PC 118:

 • Indexatie: lonen 2016 x 1,0112
 • Voor PC 118.11 pluimveeslachterijen: tevens indexatie aanwezigheidspremie. Vorige aanwezigheidspremie x 1,0112 (bedrag ongewijzigd)
 
Vanaf januari 2017 geldt voor PC 119.00 - Paritair Comité voor de handel in voedingswaren:
 • Enkel in ondernemingen met 50 werknemers of meer: jaarlijkse premie 78,54 EUR indien tewerkgesteld gedurende het volledige jaar 2016. Te proratiseren volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling samen met het maandloon van januari 2017. Niet van toepassing indien omgezet in een gelijkwaardig voordeel.
 • Enkel in ondernemingen met 50 werknemers of meer: jaarlijkse premie 165,42 EUR indien tewerkgesteld gedurende het volledige jaar 2016. Te proratiseren volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling samen met het maandloon van januari 2017. Niet van toepassing indien omgezet in een gelijkwaardig voordeel.
 • Toekenning jaarlijkse brutopremie van 141,58 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Deeltijdsen pro rata.  Ondernemingen met syndicale afvaardiging kunnen door een akkoord ten laatste vóór 15.11.2015 voorzien in een gelijkwaardig voordeel.  Zij hebben de keuze tussen volgende voordelen:
  • verhoging werkgeversbijdrage maaltijdcheques met 0,86 EUR;
  • toekenning ecocheques voor 190,40 EUR;
  • jaarlijkse storting van 174,90 EUR (excl. taxen) in groepsverzekeringsplan.
 • Toekenning jaarlijkse brutopremie van 50,57 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde werknemers. Deeltijdsen pro rata.  Op ondernemingsniveau kan ten laatste vóór 15.11.2015 voorzien worden in een gelijkwaardig voordeel.  Zij hebben de keuze tussen volgende voordelen:
 • verhoging werkgeversbijdrage maaltijdcheques met 0,32 EUR;
 • toekenning ecocheques voor 71,13 EUR;
 • jaarlijkse storting van 65,34 EUR (excl. taxen) in groepsverzekeringsplan.
 • Indexatie: vorige lonen x 1,0113

Vanaf januari 2017 geldt voor PC 220.00 - Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid

 • Toekenning ecocheques voor 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde bedienden. Referteperiode van 01.01.2016 tot 31.12.2016. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling met de eerste loonbetaling die volgt op 31 december 2016.  Niet van toepassing op ondernemingen die reeds een ander minstens gelijkwaardig voordeel toekennen.
 • Indexatie: vorige lonen x 1,0112