FAVV

Het FAVV wordt in ons land algemeen erkend als de referentie  voor de veiligheid van de voedselketen.
Opgericht in de nasleep van de dioxinecrisis in 1999 heeft het Voedselagentschap zowel nationaal als Europees en internationaal een uitstekende reputatie verworven.   Het FAVV telt zowat 1300 medewerkers waarvan ongeveer de helft op het terrein, die jaarlijks meer dan 100.000 controles en 60.000 monsternemingen uitvoeren op grondstoffen en levensmiddelen
Het FAVV beschikt over een eigen netwerk van 5 ISO 17.025 geaccrediteerde laboratoria en doet verder beroep op 59 laboratoria en 10 nationale referentielaboratoria. Jaarlijks worden meer dan 350.000 analyses uitgevoerd.
Het FAVV staat volledig ten dienste van de consumenten en van de beroepsactieven in de voedselketen.

Het FAVV publiceert regelmatig omzendbrieven over dierlijke productie op de website.  U kan deze omzendbrieven hier vinden