Wie zijn wij?

BEROEPSVERENIGING

Onze leden

Het Nationaal Verbond van Pluimveeslachthuizen en Vleesuitsnijderijen, afgekort NVP, richt zich tot alle Belgische pluimveeslachthuizen en -uitsnijderijen, groothandelaars in vlees van gevogelte, wild en konijnen en konijnenslachterijen.
Deze bedrijven kunnen lid worden van het NVP als zij een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage betalen. 
Deze bijdrage is bepaald in functie van de grootte van het bedrijf en de al dan niet exportactiviteiten van het bedrijf.
 
Corresponderende sector(en) (NACE) : 1512 - 51322
 
Doel/activiteiten
  • Algemene behartiging van de belangen van de ganse sector (via de daartoe geëigende kanalen);
  • Informatieverschaffing aan de leden en individueel dienstbetoon op alle domeinen en voor alle problemen waar de leden mee te maken krijgen
  • Exportgerichte en exportondersteunende initiatieven en activiteiten.
  • Representativiteit Aantal leden: 50 (ongeveer 94% van de Belgische markt)
 
Geografische afbakening;  gans België, evenwel hoofdzakelijk Vlaanderen; verdeling per provincie:
 
Provincie Aandeel
Oost-Vlaanderen 34 %
West-Vlaanderen 24 %
Antwerpen 16 %
Vlaams-Brabant 6 %
Limburg 6 %
Henegouwen 6 %
Namen 2 %
Liège 2 %
Bruxelles 2 %

 

Lidmaatschap bij andere organisaties:

 
 
Communicatiekanalen
“NVP PLUIMVEE INFO”, een e-zine met algemene informatie over de pluimveesector, met onder meer een selectie van publicaties die verschenen zijn in verschillende vakbladen, wijzigingen in de wetgeving, commerciële informatie enz.
 
Gegevens 
Juridische basis: v.z.w. (erkende beroepsvereniging K.B. van 4.6.1979)
Opgericht sinds: 15.5.1966 (B.S. 20.10.1066)
 
Contact
 
Adres: Anspachlaan 111 b13, 1000 Brussel
Telefoon:  02/274 22 02
Telefax:  02/400 71 26
E-mail:   nvp@sectors.be  
 

SECRETARIAAT

Raad van Bestuur
 
Voorzitter a.i.: 
Alex Groeninck - BG Trade, Ophemstraat 154, 9400 Voorde-Ninove
 
Bestuursleden: 
Petrus Cooreman - Pluimveeslachterij Cooreman NV (E2048), Wissenstraat 7, 9200 Dendermonde
Philippe Van Assche - Van Assche (KL2204), Noordhoutstraat 96, 9031 Drongen
Hilde Tack - Chicken Masters of Belgium, Kortrijksesteenweg 244, 9800 Deinze
Wim Van den Brande - Kosher Poultry BV, Stuikberg 125, 1840 Londerzeel
 
Algemeen Secretaris: Johan Van Bosch, Anspachlaan 111 b13, 1000 Brussel