Nieuws

Hitteplan

 
De slachthuisfederaties FEBEV, VIP en NVP hebben overlegd met Minister Weyts en hebben een hitteplan afgesloten voor het vervoeren van levend pluimvee naar de slachthuizen. 
Klik hier voor het hitteplan.
 
Persbericht Minister Weyts: Hitteplan vermijdt dierenleed bij vervoer naar slachthuizen
Hitteplan voor het vervoeren van grootvee en pluimvee naar slachthuizen treedt in werking. Dat zijn Vlaams Dierenminister Ben Weyts en beroepsverenigingen FEBEV, VIP en NVP overeengekomen. Het hitteplan voorziet in een reeks van maatregelen waaraan de sector moet voldoen wanneer het welzijn van de dieren door extreme weersomstandigheden in het gedrang komt. “Al het vermijdbaar dierenleed moeten we vermijden”, zegt Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts. 
Komende dagen worden temperaturen van 30 graden Celcius en meer verwacht. Deze hitte-temperaturen kunnen dieren onnodig veel stress en leed bezorgen. De voorspelde hittegolf vraagt dan ook om extra maatregelen bij het laden, vervoeren en aflossen van dieren naar en in slachthuizen. 
Om vermijdbaar dierenleed te vermijden kwam Vlaams Dierenminister met de sector overeen om een hitteplan in werking te stellen. Dat hitteplan voorziet voor zowel grootvee als pluimvee in een reeks maatregelen waaraan de sector moet voldoen. Het plan werkt met kleurencodes waarbij elke kleur, groen, geel, oranje of rood, verwijst naar temperaturen op dagen gedurende een hittegolf.  Hoe extremer de weersomstandigheden, hoe meer maatregelen de pluim- of groot veehouder, de chauffeur en het slachthuis moeten nemen. De maatregelen hebben onder andere betrekking op het aantal dieren dat wordt vervoerd, de toegang tot afkoelingsmogelijkheden en de planning en tijdstippen waarop dieren vervoerd worden. 
“Hitte-temperaturen bezorgen dieren onnodig veel stress en kunnen verregaande en pijnlijke gevolgen hebben”, zegt Vlaams Dierenminister Ben Weyts. “Een beschaafde samenleving heeft de verdomde plicht om het vermijdbare dierenleed ook effectief te vermijden.”
 
7 augustus 2020

PC119

PC 119 - Paritair Comité voor de handel in voedingswaren.

 

Minimumlonen

Bevoegdheidsgebied

 

Sociale onderhandelingen 2021-2022

24 maart 2020

-CORONA

CORONAVIRUS

 

Informatie dd. 04/12/2021

 
 

Informatie dd. 19/11/2021

 
 

Informatie dd. 28/09/2021

 
 

Informatie dd. 26/08/2021

 

Informatie dd. 14/08/2021

 

Informatie dd. 28/07/2021

 
 

Informatie dd. 24/06/2021

 
 

Informatie dd. 04/06/2021

 
 

Informatie dd. 07/05/2021

 
 

Informatie dd. 25/04/2021

 
 

Informatie dd. 26/03/2021

 
 

Informatie dd. 21/03/2021

 
 

Informatie dd. 07/03/2021

 
 
 

Informatie dd. 07/02/2021

 
 
 
 

Informatie dd. 29/11/2020

 
 
 
 

Informatie dd. 05/11/2020

 

Informatie dd. 01/11/2020

 
 

 

Informatie dd. 28/10/2020

 

Informatie dd. 27/10/2020

Vlaamse maatregelen:
 
 

Informatie dd. 23/10/2020

 

Informatie dd. 21/10/2020

 

Informatie dd. 18/10/2020

 

Informatie dd. 08/10/2020

 

Informatie dd. 25/09/2020

 

Informatie dd. 24/08/2020

 
 
 

Informatie dd. 28/07/2020

Informatie dd. 24/07/2020

 

Informatie dd. 10/07/2020

 
 

Informatie dd. 30/06/2020

 
 

Informatie dd. 09/06/2020

Klik hier voor de lijst met meest gestelde vragen.

 

Informatie dd. 06/06/2020

 
 
 

Informatie dd. 30/05/2020

 
 

Informatie dd. 15/05/2020

Hierin zijn onder meer de voorwaarden voor de openbare markten en de sportieve activiteiten opgenomen.  De voorwaarden gaan in vanaf 18 mei 2020.
 
 

Informatie dd. 08/05/2020

Hierin zijn de voorwaarden voor de opening van winkels opgenomen, en ook uitbreiding van samenscholingen van personen die niet onder hetzelfde dak wonen (art. 6).
 

Informatie dd. 02/05/2020

Klik hier voor de lijst van de meest gestelde vragen (update per 2 mei 2020, maatregelen van toepassing vanaf 4 mei 2020)
 
 

Informatie dd. 30/04/2020

Er zijn quasi geen wijzigingen ten opzichte van het vorige besluit (behalve voor detailhandelszaken die kledingsstoffen en breigarens verkopen)
 
 
 

Adviesvraag:

Moet ik een certificaat voor mijn werknemers invullen als ze blijven werken tijdens corona-gerelateerde opsluitingsperiodes?

 

 

Informatie dd. 24/04/2020

Klik hier voor de exitstrategie, zoals die door de Eerste Minister Wilmès op 24 april 2020 werd voorgesteld.

Klik hier voor de powerpointpresentatie.

 
 

Informatie dd. 22/04/2020

 
 

Informatie dd. 21/04/2020

 
 

Informatie dd. 17/04/2020

Nieuwe maatregelen vanaf 17/04/2020

Klik hier voor het nieuwe Ministerieel Besluit met de nieuwe maatregelen.

Volgende winkels mogen vanaf publicatie in het Staatsblad (17 april 2020) openen:

 • de doe-het-zelfzaken met een algemeen assortiment die hoofdzakelijk bouwgereedschap en/of bouwmaterialen verkopen;
 • de tuincentra en boomkwekerijen die hoofdzakelijk planten en/of bomen verkopen;
 • de groothandels bestemd voor professionelen, maar enkel ten gunste van deze laatsten.

De nodige maatregelen moeten getroffen worden om de regels van social distancing te respecteren, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.  De toegang tot de doe-het-zelfzaken met een algemeen assortiment, tuincentra, boonkwekerijen alsook groothandels bestemd voor professionelen kan enkel plaatsvinden overeenkomstig de volgende modaliteiten :

 • maximum 1 klant per 10 vierkante meter gedurende een periode van maximum 30 minuten;
 • in de mate van het mogelijke wordt individueel gewinkeld.
 • Kortingsacties zijn verboden.

Voor de paardensector: ritten te paard, en dit enkel met het oog op het welzijn van het dier en met een maximum van twee ruiters zijn toegelaten.

 

Op welke steunmaatregelen heeft u recht ?

Klik hier voor een goede overzichtspagina van alle mogelijke steunmaatregelen.

 

 

Informatie dd. 09/04/2020

Klik hier voor het FAQ-document met alle maatregelen genomen op federaal niveau om de zelfstandigen te ondersteunen van wie de activiteit getroffen is door het coronavirus.

 

 

Informatie dd. 08/04/2020

 

Verplaatsingen in het kader van essentiële sectoren

Klik hier voor een nota die opgesteld werd door FEBEV, de Federatie van het Belgisch Vlees (en die ook contactpersoon is voor de ERMG).  Deze nota geeft een antwoord op het gebrek aan een duidelijk kader voor de interpretatie van vervoer van meerdere personen in één voertuig voor essentiële sectoren.

Ook de Europese Commissie heeft een lijst met frequently askes questions opgesteld met betrekking tot food safety.  Klik hier voor de nota.

 

 

 

Informatie dd. 06/04/2020

 
 
 

Informatie dd. 03/04/2020

 
 

Informatie dd. 02/04/2020

 
 
 
 
 

Informatie dd. 27/03/2020

Klik hier voor de lijst van maatregelen in de andere EU-lidstaten.

 

 

Informatie dd. 25/03/2020

 
 

Informatie dd. 24/03/2020

Klik hier voor de lijst van maatregelen in de andere EU-lidstaten.

Klik hier voor een overzicht van maatregelen in alle OESO-landen.

 

 

Informatie dd. 23/03/2020

Dit besluit gaat in vanaf 23 maart 2020.
 
 
Een aantal bedrijven heeft toch nog een vraag naar personeel.  Plots vacatures tijdens de coronacrisis ?  Zo pak je het aan (klik hier)
 
 
 

Informatie dd. 22/03/2020

Door de verstrenging van de maatregelen en het afschermen van de grenzen, zijn er nieuwe regels voor buitenlandse werknemers die in België komen werken.  

 

 

Informatie dd. 21/03/2020

Klik hier voor de actuele FAQ-lijst.

 

 

Informatie dd. 20/03/2020

Klik hier voor de verklaring van de Eerste Minister over de ancering van het tweede luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming

Naast Telethuiswerk is het systeem van tijdelijke werkloosheid een cruciale hulp voor bedrijven om de periode van crisis door te komen. Deze maatregelen worden genomen om de werkgelegenheid te vrijwaren en ontslagen en zelfs faillissementen te voorkomen. Dit maakt een snelle heropstart mogelijk  bij herneming van de bedrijvigheid, zowel voor werkgevers als werknemers. Het is een unieke maatregel en we horen dat in het buitenland men ons benijdt met dit systeem in deze crisistijd. Het heeft budgettaire consequenties maar is belangrijke investering in onze economie.   Minister van werk Nathalie Muylle maakt dit systeem van tijdelijke werkloosheid nu automatisch en breidt het verder uit.
 

 

Informatie dd. 19/03/2020

Verduidelijkingen maatregelen coronacrisis

Klik hier voor de actuele FAQ-lijst.

U kan ook de meeste antwoorden terugvinden op volgende site: https://www.info-coronavirus.be/nl/

Telethuiswerk is verplicht bij alle niet essentiële bedrijven, welke grootte zij ook hebben, voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent.  Voor de functies waar telethuiswerk niet kan toegepast worden, moeten de bedrijven de nodige maatregelen nemen om de naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Deze regel is eveneens van toepassing op het vervoer georganiseerd door de werkgever.  De niet essentiële bedrijven die in de onmogelijkheid zijn om voormelde maatregelen te respecteren moeten sluiten.

Deze bepalingen zijn niet van toepassing op bedrijven van de cruciale sectoren en de essentiële diensten.  Klik hier voor de lijst van de bedrijven van de cruciale sectoren, met hun paritaire comités.

Deze bedrijven en diensten zijn echter gehouden om, in de mate van het mogelijke, het systeem van telethuiswerk en de regels van social distancing toe te passen.

 

 

Informatie dd. 18/03/2020

klik hier voor de laatste FAQ-lijst met meest gestelde vragen

De Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits de corona hinderpremie uitgebreid naar alle ondernemingen en winkels die volledig moeten sluiten omwille van de nieuwe beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. Net als bij hinder wegens openbare werken komt er een premie voor handelaars, horeca, zelfstandigen en dienstverleners die door deze verplichte sluiting getroffen worden.  Klik hier voor meer informatie.

Heeft u werknemers in dienst die de Nederlandse taal niet machtig zijn ?  Klik hier voor de posters in verschillende talen om corona-besmetting te voorkomen.

 

Informatie dd. 17/03/2020

 

Coronavirus: "Verregaande maatregelen" vanaf 18 maart 2020 om 12u

Vanaf woensdag 18 maart 2020, 12 uur, zullen er in ons land "verregaande maatregelen" genomen worden om het nieuwe coronavirus in te dammen. Iedereen moet zoveel mogelijk binnen blijven en sociale contacten moeten zoveel mogelijk vermeden worden.

Alle niet-essentiële winkels zullen worden gesloten. Voedingswinkels, supermarkten, apotheken, krantenwinkels, dierenvoedingswinkels en banken zullen wel open blijven. Hamsteren is dus niet nodig. Nachtwinkels zullen vanaf 22 uur 's avonds de deuren moeten sluiten.

De toegang tot supermarkten wordt beperkt tot 1 persoon per 10 vierkante meter en een tijdsduur van 30 minuten per klant. Openbare markten worden verboden, met uitzondering van voedingskramen waar die levensnoodzakelijk zijn.

We zullen nog naar het werk mogen gaan, maar thuiswerk moet de norm worden.  Er komt ook een samenscholingsverbod, waarop alleen gezinnen een uitzondering zullen vormen.

Lichaamsbeweging in de buitenlucht zal nog worden toegestaan, en wordt zelfs aangemoedigd. Maar dit mag niet in groep, enkel in het bijzijn van één andere persoon: één vriend of familielid.

Het openbaar vervoer moet zo georganiseerd worden dat de reizigers 1,5 meter afstand van elkaar kunnen bewaren.

Het geheel van deze maatregelen mag geen "lockdown" heten, maar deze maatregelen zijn dus wel verregaand. Deze maatregelen zijn minstens tot 5 april van kracht.

 

 

Informatie dd. 16 maart 2020

Klik hier voor de laatste FAQ-lijst met meest gestelde vragen - versie 4

klik hier voor de laatste FAQ-lijst met meest gestelde vragen - versie 3

 

Informatie dd. 15 maart 2020

klik hier voor de laatste FAQ-lijst met meest gestelde vragen

 

 

Informatie dd. 14 maart 2020

Klik hier voor het ministerieel besluit dat overgaat tot de federale fase.

Klik hier voor het ministerieel besluit met de maatregelen.

klik hier voor de laatste FAQ-lijst met meest gestelde vragen.

 

 

Update met betrekking tot de steunmaatregelen:

Op de website van de RVA vinden jullie een nieuwe pagina rond tijdelijke werkloosheid: 

https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het...

 

 

 

Nieuwste richtlijnen van de overheid voor bedrijven (update 13.03.2020)

 

Ons land neemt enkele verregaande maatregelen van ongeziene omvang om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Deze hebben ongetwijfeld een grote impact op tal van ondernemers en sectoren en op onze economie in het algemeen. We doen er alles aan om je bij te staan en te helpen om deze periode te overbruggen.  We staan constant in contact met de verschillende betrokken overheidsniveaus en dringen aan op doeltreffende ondersteuningsmaatregelen.

Hieronder kan u de laatste update van de maatregelen vinden:

 

Sluiting cafés, restaurants, discotheken en opschorting van recreatieve, culturele en sportieve activiteiten

Cafés, discotheken en restaurants moeten dicht vanaf 13 maart middernacht tot minstens 3 april. Hotels blijven open, behalve hun restaurant. Thuisbezorging kan blijven doorgaan. Drive-in en afhaal is eveneens toegestaan. Alle recreatieve, sportieve en culturele activiteiten, publiek en privé, worden, ongeacht hun omvang, opgeschort.

 

Sluiting winkels in het weekend

Winkels mogen in de week open blijven, maar moeten sluiten in het weekend tot en met 3 april. Een uitzondering geldt voor de winkels die essentiële diensten (voeding, dierenvoeding, geneesmiddelen) leveren. Zij kunnen wel openen in het weekend, maar moeten versterkte hygiënische voorzorgen in acht nemen.

 

Opschorting lessen op school

De lessen op de scholen worden vanaf maandag opgeschorst. De scholen moeten wel ten minste voor opvang zorgen voor de kinderen van ouders die in de zorgsector werken of die een veiligheidsberoep uitoefenen. Voor de kinderen waarvoor het niet mogelijk is om een andere opvang te voorzien dan bij de grootouders, moet ook een oplossing gevonden worden op de school. Volgens Minister-President Jan Jambon betekent dit dat deze kinderen ook op school worden opgevangen.
De crèches blijven open.
De hogescholen en universiteiten worden aangeraden om onderwijs op afstand te geven. Ze worden dus niet gesloten, maar worden uitgenodigd om alternatieven te voorzien voor de traditionele lessen in klaslokalen of aula’s

 

Maatregelen op de werkvloer

Behalve de hierboven genoemde uitzonderingen is het de bedoeling dat het werk zoveel als mogelijk doorgaat. De regering raadt wel de volgende maatregelen zeer sterk aan:

 • De mogelijkheid bieden tot telewerk, zeker op een landschapsbureau.
 • Zoveel mogelijk vergaderen op afstand (teleconferentie, Skype, …).
 • Bijeenkomsten (zoals personeels- of bedrijfsfeesten) uitstellen.
 • Afstand houden op de werkvloer.
 • Flexibel zijn in het toestaan van verlof.
 • Ruime toepassing en eventuele uitbreiding van glijdende werktijden. Dit zal resulteren in minder werknemers die op hetzelfde moment op de werkvloer zijn, en in een meer gespreid gebruik van het openbaar vervoer.
 • Opleidingen in grote groepen uitstellen.

 

Maatregelen voor het openbaar vervoer

Het openbaar vervoer blijft normaal rijden. De regering vraagt wel om enkel noodzakelijke verplaatsingen te maken en die te spreiden in de tijd.

 

Steunmaatregelen voor ondernemers: zie hieronder

 

Deze maatregelen hebben natuurlijk een economische impact. De ministerraad besliste daarom eerder al om 10 maatregelen in te voeren om de impact te verzachten. Je vindt ze hier meteen onder opgesomd, maar verder op deze website staan ze verder uitgelegd. 

Lees hier de andere beslissingen van de regering

 

We hebben heel wat veelgestelde vragen van ondernemers voor u opgelijst.

Klik hier voor de Frequently Asked Questions

 

Klik hier voor een overzicht van de maatregelen in de andere Europese lidstaten.

Informatie dd. 29/07/2020

 

Informatie dd. 14/08/2021

13 maart 2020

Europese productie pluimveevlees met ruim 4% gegroeid in 2018

In de eerste jaarhelft groeide de productie van pluimveevlees met ruim 4%.  De verschillen tussen landen zijn groot maar behalve in in de Italië en het V.K steeg overal de productie.
Lees meer ()

23 oktober 2018

Bereid u voor op de Brexit met de Brexit Impact Scan

De Brexit is niet meer zo ver weg, en kan grote gevolgen hebben voor bedrijven in België. Hij kan ook uw bedrijf raken. Het is daarom zaak nu al maatregelen te treffen en in ieder geval de mogelijke impact van de Brexit voor uw onderneming te bepalen. De Brexit Impact Scan helpt u in kaart te brengen wat u nu al kunt voorbereiden en waar u stil bij moet staan.
 
11 oktober 2018

Rabobank verwacht verdubbeling conceptvlees in EU

Rabobank verwacht dat de Europese markt voor concept-kippenvlees meer dan gaat verdubbelen de komende jaren;  van zo’n 7% nu naar 20% in 2025. Rabobank vermeldt dit in zijn toekomstvisie voor de vleespluimveesector.
9 oktober 2018

Werkgroep salmonella vleesbereidingen

Steeds meer duiken er problemen op met salmonella in vleesbereidingen en producten op basis van pluimveevlees.  Het NVP wil graag dit probleem in kaart brengen, en nodigt u daarom uit op een werkgroepvergadering, die doorgaat op dinsdag 16 oktober 2018 om 17.00 u in Hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57, 9100 Sint-Niklaas

Klik hier voor de uitnodiging en agenda.

Op deze werkgroepvergadering verwachten we zowel de bedrijfsleiders als de kwaliteitsverantwoordelijken.  Graag een seintje via nvp@sectors.be indien u aanwezig kan zijn.

 

 

8 oktober 2018

Medisch attest niet langer verplicht in de levensmiddelensector

Het koninklijk besluit betreffende levensmiddelenhygiëne van 13 juli 2014 voorziet in bijlage III, hoofdstuk IV, punt 1: “Personen die rechtstreeks in contact komen met levensmiddelen dienen door middel van een medisch attest te bewijzen dat geen enkele medische reden hun activiteit in de levensmiddelensector in de weg staat.” Via een recent gepubliceerd besluit werd deze bepaling opgeheven.

Dit houdt in dat personen die rechtstreeks in contact komen met levensmiddelen niet langer een medisch attest nodig hebben om hun activiteit in de levensmiddelensector uit te voeren.  De operator moet echter wel nog steeds voldoen aan de bepalingen opgenomen in bijlage II, hoofdstuk VIII, "Persoonlijke hygiëne", van verordening (EG) nr. 852/2004 van 29 april 2004 van het Europees Parlement en de Raad inzake levensmiddelenhygiëne.

 
3 augustus 2018

Chocolade, snoepgoed en varkensvlees zijn veel vaker de oorzaak van een Salmonellabesmetting dan pluimveevlees

Uit een onderzoek van de European Food and Safety Authority (EFSA) blijkt dat snoepgoed en chocolade ruim 2 keer zo vaak verantwoordelijk zijn voor Salmonella besmettingen. Ook varkensvlees is een meer voorkomende bron dan pluimveevlees.  Pluimveevlees is geen product dat leidt tot veel Salmonella besmettingsuitbraken bij de mens. Dit komt doordat het op een zo steriel mogelijke wijze wordt verpakt en het goed wordt verhit voordat het wordt geconsumeerd.  
Lees meer> 

1 augustus 2018

Ministerieel besluit ziekte van Newcastle in de pluimveesector

Het Voedselagentschap heeft op 2 juli 2018 noodmaatregelen genomen om de verspreiding van de ziekte van Newcastle (NCD) in de hobbysector tegen te gaan.  Hierdoor geldt er tot eind juli een verbod op verzamelingen met pluimvee en hobbypluimvee. Ook is het verhandelen of overdragen van deze dieren naar en door hobbyhouders niet meer toegelaten.

Voor de professionele pluimveehandel betekenen de huidige verbodsbepalingen dat de verkoop van pluimvee en hobbypluimvee op markten en de verkoop van deze dieren aan particulieren van op het pluimveebedrijf niet mogelijk zijn.  Het FAVV zal het besluit met de noodmaatregelen op 1 augustus vervangen door een ministerieel besluit waarin dezelfde verbodsbepalingen voor onbepaalde tijd overgenomen worden. 
Lees meer>(link is externalLees meer> 

31 juli 2018

Maatregelen Ziekte van Newcastle: zones opgeheven en omgevormd

Er worden in de komende dagen, ten minste indien nieuwe uitbraken in deze gebieden geen roet in het eten gooien, een aantal zones opgeheven of omgevormd.
Lees meer> 

26 juli 2018

Aanpassing van CAO voor bedienden uit de voedingsnijverheid

De CAO van PC 220.00, het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, werd onlangs gewijzigd. 
Lees hier wat de aanpassingen zijn ()

20 juli 2018

Ziekte van Newcastle: nieuwe besmetting vastgesteld

Er is een nieuwe besmetting met de ziekte van Newcastle vastgesteld, nl. een opfokbedrijf met legpoeljen in Waregem (WVL).  In dit bedrijf waren er klinische tekens en een hogere sterfte dan normaal.  De dieren waren gevaccineerd, maar zoals bij de vorige besmetting in Zulte is die dus onvoldoende gebleken om doorbraak van de ziekte te voorkomen.Zoals in Zulte gaat het ook hier om een klassiek, commercieel bedrijf zonder buitenbeloop.  
Lees meer> ()

18 juli 2018

VIP en NVP organiseren studienamiddag over dierenwelzijn

Op 28 augustus 2018 om 13u organiseren VIP en NVP een studienamiddag met betrekking tot dierenwelzijn.  Deze studienamiddag gaat door in Hotel Serwir te Sint-Niklaas.

Kurt Houf en Glynnis De Vos zullen een toelichting te geven over het VERDO-KIP-project.  Dit gaat over de evaluatie van de effectiviteit, welzijnsaspecten en verbloeding van elektrische verdoving en onverdoofd slachten van braad-en soepkippen. Meer info volgt binnenkort.

 

12 juli 2018

Ziekte van Newcastle: gevolgen voor export naar derde landen

Er is een bijkomende besmetting met de ziekte van Newcastle vastgesteld, namelijk bij een opfokbedrijf met legpoeljen in Zulte (OVL). 
Dit heeft ook gevolgen voor de export naar derde landen.
Lees meer over de gevolgen voor de export ()

9 juli 2018

Maatregelen ziekte van Newcastle in België

Op 4 juli 2018 werd de ziekte van Newcastle vastgesteld op het bedrijf van een professionele handelaar in levend pluimvee in Haaltert.  Het FAVV is verplicht om deze uitbraak te notificeren bij de OIE, wat gevolgen kan hebben voor de handel buiten de Europese Unie.

Met betrekking tot de aard van het virus, wordt gesteld dat de stam van het virus verschilt van de stam die normaal in België vastgesteld wordt.  Dat betekent dat er geen 100 % overeenstemming is met de vaccins, dus ook gevaccineerde dieren zouden besmet kunnen worden.
Lees meer ()

 

6 juli 2018

Newcastle Disease bij hobbyhouders in België

Recent werden een aantal gevallen vastgesteld van Newcastle Disease bij hobbyhouders in België.  Het gaat over een hoogvirulente stam die hier nog niet voorkwam en dat maakt de sector bezorgd. Bekommerd om de gevolgen voor de professionele sector (met name gevaar voor exportverbod), zijn volgende maatregelen belangrijk:

 • de eerste bescherming van elke pluimveehouder bestaat erin om de bioveiligheid van zijn bedrijf zo hoog mogelijk te houden.  Dit geldt uiteraard ook voor de vrachtwagens en mensen die op het pluimveebedrijf een activiteit uitvoeren (laden pluimvee en dergelijke);
 • daarnaast moet extra aandacht besteed worden aan het zo strikt mogelijk respecteren van alle voorschriften wat betreft de vaccinatie zodat elke vaccinatie een zo optimaal mogelijk resultaat kent.

Volgens de literatuur is de bescherming van de huidige vaccins tegen dit virus niet optimaal. Het is dan ook absoluut noodzakelijk dat de vaccinatie zo zorgvuldig mogelijk gebeurt, zodat een zo hoog mogelijke bescherming wordt bekomen. Indien dat het geval is, dan wordt waarschijnlijk niet verhinderd dat het virus alsnog aanslaat na introductie, maar de dieren zullen wel beschermd zijn tegen de ernstigste klinische tekens en de viruscirculatie zal onderdrukt worden, zodat de gevolgen beperkt zullen zijn.

 

27 juni 2018

Dierenwelzijn in de pluimveesector

Op 19 juni kwam de pluimveekolom uitgebreid in het nieuws met betrekking tot dierenwelzijn en vangploegen. Ook de slachthuissector ontsnapt niet aan dierenwelzijn.  Het NVP, VIP en Vlaams Minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts hebben lang onderhandeld om een convenant te maken aangaande de aanpak ter bevordering van het dierenwelzijn in de pluimveeslachthuizen.

Het gaat vooral over een aantal engagementen. Op deze pagina vindt u een kort overzicht van de belangrijkste elementen voor de pluimveeslachthuizen:

20 juni 2018

Wat betekent de nieuwe verordening GDPR voor u?

Sinds 25 mei 2018 zijn er belangrijke nieuwigheden in de privacyregels in werking (GDPR) van kracht.  Deze verordening heeft gevolgen voor alle Belgische (en Europese) ondernemingen.  Houdt u klantgegevens bij?  Houdt u gegevens van uw leveranciers bij?  Heeft u personeel en beschikt u dus over personeelsgegevens?  Elke onderneming, zelfstandige of KMO, zal zich in regel moeten stellen met de nieuwe regels.

Als beroepsvereniging willen wij u helpen in dit proces.  Daarom hebben we een on-line seminarie gemaakt om u te begeleiden om u in orde te stellen.  Vooraleer u dat seminarie bekijkt, kan u best de checklist afdrukken.  De checklist wordt stap per stap verder uitgelegd.
Lees meer ().

19 juni 2018

Antibioticummonitoringsysteem AB Register is officieel gestart

De kwaliteitsborgingssystemen Belpork, Belplume en IKM Vlaanderen hebben de overkoepelende structuur AB Register vzw opgericht om hun werking rond antibioticareductie nog efficiënter te laten verlopen. Gezamenlijk streven ze naar een maximale registratie en reductie van antibioticumgebruik in de dierlijke sector.
 
Om de goede samenwerking tussen de drie kwaliteitsborgingssystemen (Belpork, Belplume en IKM Vlaanderen) nog efficiënter te laten verlopen, werd besloten om de gemeenschappelijke belangen omtrent antibioticagebruik te verenigen in een overkoepelende structuur: AB Register vzw.  Vanuit deze nieuwe structuur zal via sensibilisering en het ter beschikking stellen van benchmarkrapporten gestreefd worden naar het verminderen van het gebruik van geneesmiddelen en in het bijzonder van antibiotica in de veeteelt.
16 februari 2018

Bevestiging van een geval van paramyxovirose bij een duivenhouder te Roosdaal (Vlaams-Brabant)

Op 1 augustus 2017 bevestigt het federaal Voedselagentschap (FAVV) dat een uitbraak van paramyxo werd vastgesteld bij een duivenhouder te Roosdaal in de Provincie Vlaams-Brabant.
Paramyxo is de mildere vorm van Newcastle disease (ND) bij duiven. Omdat het gaat om een “aangifteplichtige” ziekte hebben de gemeentelijke overheden van Roosdaal alle vereiste maatregelen getroffen : beschermingsgebied van 500 meter, verbod op verzamelingen in het gebied, vaccinatie van alle pluimvee en duiven… Deze maatregelen blijven geldig gedurende 21 dagen. Newcastle disease is een zeer besmettelijke virusziekte, waar vrijwel alle wilde en tamme vogels gevoelig voor zijn. Afhankelijk van de virusstam en de getroffen vogelsoort zijn de ziekteverschijnselen meer of minder ernstig. Bij dieren besmet met een erg agressieve stam treden soms zenuwsymptomen en massale sterfte op.
Voor pluimvee gehouden op professionele bedrijven is vaccinatie tegen de ziekte altijd verplicht. Voor dieren van hobbyhouders wordt vaccinatie sterk aanbevolen.
De mens is niet gevoelig voor deze ziekte. De consumptie van eieren, vlees van pluimvee en afgeleide producten houdt geen enkel risico in. Er bestaat dus geen gevaar voor de volksgezondheid.
7 augustus 2017

Paramyxovirose in Deurne vastgesteld

Het federaal Voedselagentschap (FAVV) bevestigt dat een uitbraak van paramyxo werd vastgesteld bij een duivenhouder te Deurne (Antwerpen) in de Provincie Antwerpen.  Paramyxo is de mildere vorm van Newcastle disease (ND) bij duiven. Omdat het gaat om een “aangifteplichtige” ziekte hebben de gemeentelijke overheden van Antwerpen alle vereiste maatregelen getroffen : beschermingsgebied van 500 meter, verbod op verzamelingen in het gebied, vaccinatie van alle pluimvee en duiven… Deze maatregelen blijven geldig gedurende 21 dagen.
Lees Meer>

25 juli 2017

Update Aviaire Influenza: bufferzone in Bassenge opgeheven

Op 24 juli 2017 werd de bufferzone in Bassenge opgeheven. Dit is de laatste zone afgebakend n.a.v. een besmetting in ons land. Er rest nu nog een stukje 10 km-gebied in Henegouwen, afgebakend n.a.v. de besmetting in Noord-Frankrijk. Die laatste zone wordt komende zondag 30 juli opgeheven.

Afgelopen week zijn in Noord-Italië (regio Lombardije) 3 nieuwe besmettingen met het H5N8-virus opgedoken, nl. op een kalkoenenhouderij, een legbedrijf en bij een hobbyhouder.

25 juli 2017

Procedures voor slachten uit de zones aviaire influenza

Vanwege het risico op Aviaire Influenza en de vaststellingen van besmettingen die recent werden gedaan, melden we hierbij de procedures die gelden in toezichtsgebieden en beschermingsgebieden:

Deze procedures beschrijven de te volgen stappen om de toelating van het FAVV te verkrijgen en de maatregelen toe te passen in de verschillende situaties. In het bijzonder wordt gevraagd om de 4-dagenregel te respecteren. 

23 juni 2017

Situatie Aviaire influenza op 16 juni 2017

Het FAVV meldt dat er in monsters genomen bij de preventieve ruiming van de pluimveehandelaar in Menen vogelgriepvirus H5 is aangetoond. Zoals in Oostkamp worden er ook nu zones van 3 en 10 km afgebakend met daarin dezelfde beperkingen voor het vervoer van pluimvee en eieren, alsook dezelfde reeks maatregelen voor de sector.
Het toezichtsgebied Menen omvat de gemeenten Menen en Wevelgem en delen van de gemeenten Wervik, Moorslede, Ledegem, Izegem, Lendelede, Kuurne, Harelbeke, Deerlijk, Zwevegem, Kortrijk, en Mouscron.
Meer info vindt u in dit persbericht.

18 juni 2017

Het CODA heeft op 1 juni hoogpathogene vogelgriep H5N8 bevestigd bij een hobbyhouder in Wellin

Het CODA heeft op 1 juni hoogpathogene vogelgriep H5N8 bevestigd bij een hobbyhouder in Wellin, provincie Luxemburg.  Het betreft een houder met een tiental stuks pluimvee, waarvan er vorige week 4 gestorven waren.

Zoals eerder dit jaar in Lebbeke, wordt in de gemeente Wellin, meer bepaald in de deelgemeenten Halma, Wellin en Chanly, een tijdelijke bufferzone afgebakend. In deze zone:

 • is het vervoer van pluimvee, vogels en broedeieren verboden,
 • moet elke houder van vogels of pluimvee een inventaris overmaken aan de gemeente,
 • moeten alle pluimvee en vogels binnen gevoederd en gedrenkt worden.

In de rest van het land worden de maatregelen niet gewijzigd, daar blijven de gebruikelijke preventieve maatregelen van kracht. Het risico is immers naar aanleiding van deze besmetting niet merkelijk veranderd vergeleken met de 6-tal weken voordien en bovendien zijn ondertussen de weersomstandigheden ook merkelijk minder gunstig voor de verspreiding van het virus.
Lees meer>

6 juni 2017

De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning

Vanaf 23 februari 2017 is de nieuwe omgevingsvergunning in werking getreden, alhoewel voor een aantal toepassingen bijna alle gemeentebesturen uitstel hebben gevraagd tot 1 juni 2017.

Deze omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning en komt er als antwoord op de vraag naar vlottere procedures. Het nieuwe instrument moet leiden tot meer rechtszekerheid en betere besluitvorming.

Klik hier voor de infofiche over de omgevingsvergunning.()

23 mei 2017

Sociaal akkoord bereikt in het paritair comité voor de voedingsnijverheid (PC 118)

In het paritair comité voor de voedingsnijverheid (PC 118) werd op 16 mei 2017 een sociaal akkoord bereikt.

De kernpunten van het sociaal akkoord zijn onder meer:

 • stijging van de reële lonen met 0,9 % op 1 juli 2017
 • jaarlijkse brutopremie van 55 euro, bovenop de 80 euro die reeds werd toegekend
 • aanpassing van de ploegenpremies en nachtpremies vanaf 1 januari 2018

Klik hier voor de tekst van het sectorakkoord ().

23 mei 2017

Wallonië verbiedt het onverdoofd slachten van dieren vanaf juni 2018

Voor ritueel slachten om godsdienstige redenen is er een uitstel tot september 2019.  Dit betekent dat dieren in slachthuizen in Wallonië vanaf juni volgend jaar enkel nog verdoofd geslacht worden. Voor het ritueel slachten begint dat in september 2019.   Het Waalse Parlement keurde vrijwel unaniem het voorstel goed. Enkel de extreemlinkse PTB, de Franstalige vleugel van de PVDA, onthield zich.
 
Ook in Vlaanderen is er een grote eensgezindheid om het onverdoofd slachten te verbieden vanaf januari 2019, maar dat moet nog worden goedgekeurd door het Vlaams Parlement.  
 
Bron: De Redactie
22 mei 2017

Wallonië verbiedt onverdoofd slachten van dieren vanaf juni 2018

Vanaf juni volgend jaar wordt het onverdoofd slachten van dieren verboden in het Waalse Gewest. Voor ritueel slachten om godsdienstige redenen is er een uitstel tot september 2019. Ook in Vlaanderen is er een akkoord om het onverdoofd slachten te verbieden vanaf januari 2019, maar dat moet nog wel worden goedgekeurd door het Vlaams Parlement.
Meer info>

22 mei 2017

Ophokregeling voor professionele pluimveehouders valt weg vanaf 20 april 2017

Minister van Landbouw Willy Borsus heft de laatste bijkomende maatregelen voor vogelgriep op: professionele pluimveehouders moeten vanaf 20 april 2017 hun dieren niet meer ophokken.

De afgelopen weken zijn er geen nieuwe besmettingen met het H5N8-vogelgriepvirus meer vastgesteld in ons land en in een straal van 250 km daarrond. Dit duidt erop dat dit hoogpathogene virus hier waarschijnlijk niet meer aanwezig is in wilde vogels. Het risico op besmetting in ons land is daardoor klein geworden, zodat alle in november 2016 genomen bijkomende preventieve maatregelen voor vogelgriep kunnen worden opgeheven.Er zijn op dit ogenblik nog enkele probleemgebieden elders in Europa, maar deze vormen geen onmiddellijk risico voor ons pluimvee en onze andere vogels.

Door het stopzetten van de bijkomende voorzorgsmaatregelen moeten ook de professionele pluimveehouders hun dieren niet meer ophokken. Vanaf woensdag 20 april gelden nog enkel de gebruikelijke preventieve maatregelen om insleep van vogelgriep te vermijden.

Deze voorzorgsmaatregelen, alsook de regels die het ganse jaar door van kracht zijn bij verzamelingen en openbare markten met pluimvee en vogels, zijn terug te vinden op website van het FAVV: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/

 
20 april 2017

Ophokregeling voor pluimvee blijft minstens van kracht tot 19 april 2017

Minister Borsus heeft op advies van het FAVV beslist om de voorzorgsmaatregelen voor vogelgriep te verlengen tot en met woensdag 19 april 2017. Naar verwachting zal dit de laatste verlenging zijn: de toestand met vogelgriep in wilde vogels evolueert de laatste weken gunstig – vandaar ook de verlenging met maar 10 dagen – niet enkel in ons land, maar ook in de buurlanden en elders in Europa.
 
Het virus is evenwel nog niet helemaal verdwenen:
In de omgeving van ons land zijn er in de vorige weken nog enkele nieuwe besmettingen in wilde vogels vastgesteld en ook zijn er besmettingen veroorzaakt door contact met wilde vogels gemeld bij enkele hobbyhouders.
Verderop in Europa resten er nog drie probleemgebieden, waar nog veel virus circuleert, maar zonder dat wilde vogels daarbij een rol spelen, nl.
 • Zuidwest-Frankrijk, waar het aantal nieuwe uitbraken bij eenden en ganzen ondertussen wel afneemt, vermoedelijk omdat de meeste dieren ondertussen geslacht of gedood zijn
 • het grensgebied tussen Roemenië en Bulgarije, waar in de afgelopen weken een groot aantal uitbraken op backyards is vastgesteld
 • het district Cloppenburg in Niedersachsen (Duitsland), waar het aantal uitbraken in de kalkoenenhouderij in stijgende lijn gaat.
Vooral dit laatste gebied verdient speciale aandacht. De kalkoenenhouderij in ons land is deels gelinkt met deze in Niedersachsen. Voorzichtigheid in alle contacten (ophalen slachtdieren, levering kuikens, technische ondersteuning, …) met dit gebied is dus absoluut nodig. De 4-dagenregel blijft nog steeds van kracht:  deze verbiedt contact met in België gehouden vogels binnen de vier dagen van materiaal, voertuigen en personen wanneer er activiteiten zijn geweest in een risicogebied.
 
13 april 2017

Nieuwe besmettingen met H5N8-vogelgriepvirus vastgesteld bij 3 wilde vogels

Er zijn op 23 maart nieuwe besmettingen met het H5N8-vogelgriepvirus vastgesteld bij 3 wilde vogels, gestorven in een vogelopvangcentrum in Ottignies.  Het gaat om een waterhoen gevonden in Hoeilaart op 22 februari, een wilde eend gevonden in Ottignies op 13 maart en een buizerd gevonden in Corroy-le-Grand op 14 maart.  De 2 laatste dieren zijn begin vorige week gestorven, het eerste dier begin maart.

Het betrokken vogelopvangcentrum is geïsoleerd en er zijn monsters genomen om na te gaan of nog andere dieren op de site besmet zijn. In functie daarvan wordt bekeken hoe de site kan vrijgemaakt worden.

Aangezien het ook hier om wilde vogels gaat, worden er geen bijkomende, algemene maatregelen opgelegd. Deze vondst wijzigt evenmin iets aan de eerdere risico-evaluatie. Ze bevestigt enkel nogmaals dat er nog steeds virus circuleert in de wilde vogels en dat de verplichte voorzorgsmaatregelen (afschermen, binnen voederen, bioveiligheid bij alle activiteiten op het bedrijf) nog steeds strikt moeten toegepast worden.

Klik hier voor de informatie over de situatie elders in Europa.

Klik hier voor de ADNS-kaarten met de uitbraken bij pluimvee (rood) en andere gehouden vogels (blauw) van de afgelopen 4 weken.

27 maart 2017

Versoepeling Aviaire Influenza: markten van pluimvee en vogels opnieuw toegelaten voor professionele handelaars

Minister Borsus heeft vandaag ingestemd met versoepelingen, die voornamelijk bedoeld zijn voor hobbyhouders van vogels en zowel de ophokregeling als het verzamelverbod betreffen.

De enige verandering voor de sector is dat markten van pluimvee en vogels opnieuw toegelaten zijn voor professionele handelaars.
In dit persbericht vindt u alle details.

De situatie en de evolutie zijn dezelfde als vorige week. Ook Spanje heeft nu overigens een eerste uitbraak op een professionele houderij, een eendenbedrijf gelegen in de buurt van een natuurgebied in Catalonië waar vorige week eerder een eerste besmetting bij wilde vogels is vastgesteld.

Het FAVV meldt ten slotte nog een bijkomende besmetting met H5N8 in België, bij een wilde eend in Huldenberg, dood gevonden op een vijver langsheen de Dijle, op een drietal km van de plaats waar de besmette zwaan vorige week gevonden is. Het hoogpathogene karakter moet nog definitief bevestigd worden; dat gebeurt later deze week. Deze vondst bevestigt nogmaals dat er nog steeds virus circuleert in wilde vogels.

16 maart 2017

Toestand aviaire influenza: risico blijft reëel

Wat betreft de situatie in België, krijgt het  FAVV geregeld verdenkingen binnen bij particuliere houders. Sinds Denderbelle (Lebbeke) is het telkens vals alarm gebleken, maar het risico op nieuwe uitbraken is uiteraard nog steeds reëel.

Wat betreft de buurlanden en de rest van Europa:

 • Bij pluimvee en gehouden vogels is de tendens van de afgelopen tiental dagen één van blijvende problemen in Frankrijk, Duitsland, Polen en nu ook in Tsjechië, en daarnaast occasionele uitbraken in Noordwest-Europa en in Zuid- en Zuidoost-Europa.
 • Bij wilde vogels blijft er een intensiteit merkbaar die uitzonderlijk is. Het aantal meldingen van besmettingen is vooral in Centraal en Zuidoost-Europa nog steeds in stijgende lijn, maar de kaart toont duidelijk dat in de afgelopen weken ook in onze buurlanden nog geregeld besmette wilde vogels gevonden zijn.
16 maart 2017

H5N8 vogelgriepvirus geïdentificeerd in België

Op 1 februari 2017 werd het H5N8 vogelgriepvirus geïdentificeerd bij een hobbyhouder in de gemeente Lebbeke. Het hoog pathogeen karakter van deze stam moet nog bevestigd worden.Ten gevolge deze situatie zullen de maatregelen tegen vogelgriep verder versterkt worden.

Vanaf donderdag 2 februari 2017 zal alle pluimvee, loopvogels inbegrepen, en andere in gevangenschap gehouden vogels, zowel van professionele als particuliere houders, opgehokt of afgeschermd (met behulp van netten) moeten worden om zo alle contact met wilde vogels te vermijden. Alle verzamelingen van pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels, evenals de markten worden verboden.

Ter herinnering: sinds 10 november 2016 is een periode van verhoogd risico van kracht op het ganse grondgebied en zijn de preventiemaatregelen tegen vogelgriep versterkt. Deze maatregelen zijn nog steeds van kracht.
Lees meer ()

16 maart 2017

Stand van zaken inzake aviaire influenza op 28/01/2017

Globaal bevestigen de gevallen van de afgelopen week de tendensen die we al gemeld hebben. Het zwaartepunt van de besmettingen is verschoven naar Centraal- en Zuidoost-Europa. In Noordwest-Europa vermindert de intensiteit wel, maar is de circulatie zeker nog niet opgehouden, zoals de besmettingen in Duitsland, Nederland en Engeland bewijzen.In de buurlanden zijn wel nieuwe besmettingen vastgesteld, zoals o.a. in Engeland en Nederland . In Duitsland zijn weer bijkomende uitbraken op een ganzenbedrijf en op 2 kalkoenenhouderijen gevonden. De kalkoenenhouderijen zijn directe contacten (zelfde eigenaar) van een uitbraak in Noord-Duitsland eerder deze week. Markant daarbij is dat het om het H5N5-virus gaat, dat dezelfde H5 heeft als het H5N8-virus. Dit virus is eerder ook al aangetroffen bij wilde vogels in Nederland, Italië en ondertussen ook in de buurt van de betrokken houderijen in Duitsland.

16 maart 2017

Aanpassing lonen: PC 118, PC 119, PC 220

De cao's die relevant zijn voor onze sector zijn per 1/01/2017 gewijzigd.  Het gaat om: 
 • PC 118.11 - Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, Vleesconserven, worsten, pekelvlees, gerookt vlees, vleesderivaten, vetsmelterijen, darmfabrieken, het bewerken en behandelen van ruwe, droge vellen, het kalibreren en plakken inbegrepen, slachthuizen en pluimveeslachterijen
 • PC 119.00 - Paritair Comité voor de handel in voedingswaren
 • PC 220.00 - Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid
16 maart 2017

Aviaire Influenza: nieuwe uitbraken vastgesteld in onze buurlanden

Nederland heeft 2 nieuwe uitbraken, nl. een vleeskippenbedrijf met 48.000 dieren in Gelderland (de 7de uitbraak op een commerciële houderij) en ook een hobbyhouder met enkele siervogels in het zuiden van de provincie Utrecht. Rond die laatste site worden geen zones afgebakend, omdat de overheid van oordeel is dat de besmetting bij deze niet commerciële vogels geen bijkomend risico vormt vergeleken met de viruscirculatie die er in het gebied al is door de wilde vogels. Met de beide uitbraken schuift het vogelgriep opnieuw meer zuidwaarts en nadert de ziekte ook meer en meer de gebieden met hoge pluimveedensiteit in Nederland.  
Bulgarije is toegevoegd aan de lijst van lidstaten met uitbraken bij pluimvee. Het land heeft gisteren 5 uitbraken in 3 regio’s in het westen en het zuiden van het land gemeld.  Griekenland heeft een eerste besmetting bij wilde vogels gemeld.

Het vogelgriepvirus is geen virus dat gemakkelijk door de lucht verspreidt, noch gemakkelijk door ongedierte overgezet wordt. De belangrijkste introductiewegen bij vogelgriep zijn in het verleden altijd al directe contacten met besmette dieren en indirecte contacten via mens, voeder, werktuigen en materiaal geweest; dit geldt ook in de huidige situatie.

22 december 2016

Enkele nieuwe gevallen van Aviaire Influenza in onze buurlanden

Op 19 december zijn dit de nieuwe gevallen van Aviaire Influenza die in onze buurlanden gemeld werden:

 • Verenigd Koninkrijk: heeft afgelopen weekend een eerste uitbraak gemeld op een kleine kalkoenenhouderij met een paar duizend dieren. Het bedrijfje is gelegen in het oosten van Lincolnshire, niet ver van de Noordzeekust.
 • Nederland: 2 nieuwe uitbraken (de 5de en 6de) op professionele houderijen met respectievelijk 14.000 eenden in Kamperveen (centrum) en 28.500 legkippen in Huare (noorden).
 • Duitsland: 2 nieuwe uitbraken (de 14de en 15de in totaal, de 4de en 5de op professionele bedrijven) in Nordrhein-Westfalen (21.000 kalkoenen) en in Sachsen-Anhalt (10.000 eenden).
 • Frankrijk: telt momenteel al 27 uitbraken. De 2 nieuwe haarden zijn gelegen in de reeds afgebakende gebieden.
20 december 2016

Aviaire influenza: stand van zaken op 15 december

Wat betreft wilde vogels is het belangrijkste nieuws van vandaag dat in Nederland een nieuwe variant gevonden is bij groep wilde eenden (smienten), nl. een H5N5-virus. Verdere genetische analyse moet nog gebeuren, maar aangezien dit virus ook hoogpathogeen is en er bij de dieren tegelijk een besmetting met H5N8 werd vastgesteld, mag aangenomen worden dat de H5 van het H5N8-virus zich samengevoegd heeft met een N5 van een laagpathogeen virus. Deze vondst toont andermaal de grote volatiliteit van vogelgriepvirussen aan.

De episode met vogelgriep is ondertussen meer dan 6 weken aan de gang. Er zijn nog niet echt indicaties dat de viruscirculatie bij wilde vogels minder wordt. De nieuwe uitbraken in Nederland en Duitsland tonen aan dat de aandacht voor bioveiligheid na al die weken mogelijk verslapt. Nochtans is het blijvend en strikt respecteren van alle regels absoluut noodzakelijk om insleep van virus door indirecte contacten met wilde vogels of hun uitwerpselen (via schoeisel, materiaal, …) te voorkomen. Het is voor elke pluimveehouder de enige manier om de ziekte buiten zijn stal te houden!

Bekijk hier de lijst met uitbraken van aviaire influenza

16 december 2016

Aviaire influenza: stand van zaken op 9 december

Klik hier voor de kaart van het Europese ADNS-systeem met de uitbraken bij pluimvee in het rood en de gemelde gevallen bij wilde vogels in het blauw (de kaart met de uitbraken in dierenparken/-tuinen en soortgelijke sites is niet gewijzigd).

 • Frankrijk: er zijn 5 nieuwe uitbraken gemeld, alle in de 10 km-zone rond de eerdere uitbraken in Tarn. Dit brengt het totaal op 12. De nieuwe besmettingen zijn vastgesteld op basis van klinische tekens en sterfte. 2 ervan zijn waarschijnlijk besmet vanuit de eerdere uitbraken, de 3 andere (met dieren in buitenbeloop tot het ontdekken van de eerste haar) door contact met wilde vogels. Het betreft 1 eendenhouderij, 3 gemengde houderijen met ook eenden en 1 kippenhouderij, elk met minder dan 15.000 dieren.
 • Hongarije: telt ondertussen 96 uitbraken in pluimveehouderijen. De ziekte lijkt zich de afgelopen week meer oostwaarts te verspreiden.
9 december 2016

Aviaire Influenza: overzicht uitbraken in onze buurlanden en Hongarije

In Frankrijk, Nederland en Hongarije is er meer nieuws over de uitbraken van aviaire influenza:

 • Nederland: De eerste onderzoeken bij het preventief opgeruimde pluimvee (4 contactbedrijven en 1 buurtbedrijf) en in de 3 km-zone zijn negatief. Gezien de besmetting in een vroeg stadium ontdekt lijkt, is de kans reëel dat er geen verdere verspreiding heeft plaatsgevonden.
 • Hongarije: heeft 2 bijkomende primaire uitbraken (15.000 en 21.000 vleeseenden) gemeld op professionele bedrijven in de reeds getroffen regio. In die regio zijn er nu al 16 uitbraken op professionele bedrijven gevonden. Het reële aantal besmettingen ligt nog hoger: bij de preventieve ruimingen, die sinds begin vorige week uitgevoerd worden in de buurtbedrijven in een straal van 1 km rond sommige uitbraken, zijn ook nog een aantal andere besmettingen door laboratoriumonderzoek bevestigd. Het gaat overwegend om kleinere hobbyhouderijen met watervogels waar het virus aanwezig was zonder dat er klinische tekens bij de dieren werden opgemerkt. Deze besmettingen zijn nog niet gemeld in het ADNS-systeem.
 • Frankrijk: heeft een besmetting met H5N8 vastgesteld in het departement Pas-de-Calais, op een 50-tal km van de Belgische grens. Het gaat niet om een pluimveebedrijf, maar om lokeenden die bij de jacht op waterwild worden ingezet en die vlakbij een waterplas werden gehouden. Deze zijn hoogstwaarschijnlijk bij die gelegenheid besmet door contact met wilde eenden.

De besmetting in Pas-de-Calais betekent dat het virus overal rondom ons vastgesteld is. Er moet dan ook van uit gegaan worden dat er ook bij ons al besmette wilde vogels aanwezig zijn, maar dat het virus nog niet in die mate circuleert dat er al een verhoogd aantal zieke en dode wilde vogels opgemerkt worden. Meer dan ooit moeten alle voorzorgsmaatregelen dus strikt opgevolgd worden!

29 november 2016

Aviaire Influenza: overzicht van de gekende uitbraken (22-11-2016)

Op 22 november zijn dit de uitbraken van Aviaire Influenza waarvan NVP op de hoogte is:

 • Denemarken: de eerste uitbraak bij pluimvee op een hobbybedrijf, kort vermeld hier onder, is ook gemeld via het ADNS-systeem en is terug te vinden op de kaart.
 • Nederland: heeft gisterenavond een uitbraak van H5N8 gemeld bij enkele hobbydieren, waaronder enkele stuks pluimvee, vlakbij de afsluitdijk van het IJsselmeer, middenin het gebied met besmette wilde vogels dus. De dieren werden al op 18/11 geruimd. Deze besmetting staat nog niet op de kaart.
 • Duitsland: 3 nieuwe uitbraken met H5N8, 2 op hobbyhouderijen met enkele tientallen dieren en een in een klein wildpark/kinderboerderij met een 15-tal pluimvee en watervogels, alle gelegen in de besmette regio in het noordoosten (Mecklenburg-Vorpommern). Deze besmettingen staan nog niet op de kaart.
  De verdenking op de ganzenhouderij, waarvan melding gisteren, is geen H5N8, maar meer dan waarschijnlijk een laagpathogeen virus.
  Gezien nog niet alle gevallen bij wilde vogels op de ADNS-kaart staan, heeft het Duitse referentielaboratorium Friedrich-Loeffler Instituut een kaart gemaakt.  Klik hier voor deze kaart met daarop alle in de afgelopen weken gevonden besmette wilde vogels. Zoals gekend zijn deze gevallen geconcentreerd in het Noorden en aan de Bodensee, op plaatsen gekend als pleisterplaatsen tijdens de migratie.
23 november 2016

Risico op aviaire influenza toegenomen: FAVV wijst op belang van voorzorgmaatregelen

Met de koudere maanden die eraan komen en de vogeltrek vanuit Azië richting Europa die weer op gang is gekomen, is vogelgriep weer actueel:
In het Nederlandse Deurne, in de provincie Noord-Brabant, is een H5 LPAI-virus vastgesteld op een gemengd bedrijf met overwegend kalkoenen. Het bedrijf wordt geruimd en in een straal van 1 km rond de uitbraak worden de gebruikelijke beperkende maatregelen (ophokplicht, vervoersbeperking, verhoogd toezicht) toegepast.
In Hongarije is HPAI H5N8 vastgesteld bij een wilde zwaan, gevonden op een pleisterplaats voor trekvogels in het zuiden van het land. Vermoedelijk gaat het om hetzelfde virus als de stam die in 2014 in Nederland op pluimveehouderijen is opgedoken en die deze zomer opnieuw werd aangetroffen bij wilde vogels in Azië.
 
De 2 vondsten tonen aan dat het risico van besmetting weer is toegenomen. Het FAVV vraagt de pluimveesector om de voorzorgsmaatregelen correct toe te passen.
Het FAVV trekt vooral onze aandacht op:
het respecteren van het verbod op contact met pluimvee binnen de 4-dagen na terugkeer uit een risicogebied voor vogelgriep,
het correct toepassen van bioveiligheidsmaatregelen,
de verplichting om monsters voor een onderzoek voor vogelgriep over te maken aan DGZ/ARSIA, indien een toom minder goede productieparameters vertoont of er een behandeling wordt opgestart,
de voortdurende afschermplicht voor professioneel gehouden pluimvee in de gebieden met veel trekvogels (gevoelige natuurgebieden).
 
2 november 2016

Opleiding Autocontrole slachthuizen op 6 oktober 2016

Autocontrole blijft een actueel thema binnen de slachthuissector waarover het laatste woord nog niet gevallen is. Daarom organiseren Febev, VIP en NVP in samenwerking met IPV een opleiding Autocontrole slachthuizen.De opleiding duurt 1 dag.
Klik hier voor alle informatie.

Doelstelling: Komen tot een betere aanwending van de procedures van autocontrole teneinde de produktkwaliteit te verhogen. 
Doelgroep: Kwaliteitsteam van alle slachthuizen. 
Praktisch: Locatie:  Hotel Serwir, Sint Niklaas
Datum:  donderdag 6 oktober 2016, van 9u tot 17 u

Inschrijving: 

30 augustus 2016

Opleiding Functionaris Dierenwelzijn

Sinds 1 januari 2013 moeten alle grotere slachthuizen volgens een Europese verordening een functionaris voor het dierenwelzijn in dienst hebben. Met grotere slachthuizen bedoelen we slachthuizen die meer dan 1.000 grootvee-eenheden of meer dan 150.000 stuks pluimvee of konijnen per jaar slachten.  De functionaris voor het dierenwelzijn moet hiervoor een specifiek getuigschrift van vakbekwaamheid behalen door een opleiding te volgen en vervolgens succesvol het examen af te leggen.
 
Daarom organiseren Febev, VIP en NVP in samenwerking met IPV nogmaals een opleiding Functionaris Dierenwelzijn, goedgekeurd door de Vlaamse Overheid, Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid, dienst Dierenwelzijn. De opleiding duurt twee halve dagen. Daarna kan een individueel, mondeling examen afgelegd worden. Sinds 2014 dient ook het slachthuispersoneel dat levende dieren behandelt, een getuigschrift te behalen. Dat kan o.a.  na het volgen van een opleiding verzorgd door de functionaris dierenwelzijn verbonden aan het slachthuis waar ze werken. De deelnemers aan deze opleiding ‘Functionaris dierenwelzijn’ krijgen tijdens de opleiding alvast meer uitleg hierover.
 
 
27 april 2016

Groeiend aandeel van gevogelte in thuisverbruik

In lijn met de dalende vleesaankopen daalden de aankopen van gevogelte en wild vorig jaar ook, zij het minder sterk dan andere vleessoorten. In tegenstelling tot vlees blijft de aankoopfrequentie van gevogelte in België op peil. Hierdoor kon gevogelte en wild zijn aandeel binnen de korf van vlees, vis en gevogelte verstevigen. Binnen de gevogeltecategorie is kip zeer dominant. Kalkoen en ander gevogelte daalden in 2015 sterker dan kip.
De Belg kocht vorig jaar 10 kg gevogelte, wild en konijn en besteedde er 79 euro aan.
 
De gemakstrend zet zich voort in de gevogelterayon. Het aandeel van de verwerkte en versneden kip stijgt tot 82% van het volume.
De hard discount behoudt zijn marktaandeel en Dis 1 blijft overduidelijk marktleider. De speciaalzaak (slager en poelier) komt verder onder druk en is op lange termijn de grootste verliezer.
Lees meer >
15 april 2016

Thuisverbruik van konijn blijft stabiel

Na jaren van daling stabiliseerde de aankoop van konijnenvlees voor thuisverbruik in 2015. Ruim drie kwart van het volume van konijnenvlees wordt gekocht door 50-plussers. Jongere consumenten tonen weinig interesse voor dit fijne vlees.
Konijn wordt bijna uitsluitend vers gekocht en het geheel, versneden konijn blijft de populairste aanbiedingsvorm.
Konijn wordt voor meer dan de helft aangekocht in DIS 1 (de hypermarkten en grotere supermarkten). Het marktaandeel van hard discount (Aldi en Lidl) is beperkt. De slager/poelier ziet zijn marktaandeel stabiliseren op 12%.
Dit zijn de belangrijkste bevindingen van GfK Belgium, dat in opdracht van VLAM de aankopen voor thuisverbruik continu opvolgt bij 5.000 Belgische gezinnen.
15 april 2016

Ledenvoordeel: openstaande facturen innen via Intrum

Wist u dat er in België ruim 9 miljard euro aan openstaande facturen in rook opgaan. Gemiddeld verloor elk Belgische bedrijf op die manier een bedrag gelijk aan 3,1% van de totale omzet. U hebt openstaande facturen. Uw herinneringen blijven onbeantwoord?   NVP en incassobureau Intrum hebben de handen in elkaar geslagen om de NVP-leden zo goed als mogelijk te ondersteunen via de NVP-incassoservice.  Hier vindt u de gunstige voorwaarden van de NVP-incassoservice

Als herinneringen en aanmaningen niets meer uithalen, dan is het tijd voor een gespecialiseerde aanpak. NVP en het incassokantoor Intrum werkten hiervoor een bijzonder gunstige regeling uit exclusief en gratis voor NVP-leden. 

Klik hier om u te registreren op de NVP-incassoservice

 

11 maart 2016

De Europese productie van pluimveevlees blijft groeien

De Europese Unie (EU) heeft onlangs het rapport met de verwachtingen over de productie van o.a. pluimveevlees gepubliceerd, de EU Short Tem-Outlook for EU in 2016 -2017 (PDF) .  Daaruit blijkt positief nieuws voor de productie: de Europese productie van pluimveevlees zal ook in 2016 en 2017 verder stijgen.   In 2015 werd in de 28 lidstaten van de EU ongeveer 13,8 miljoen ton pluimveevlees geproduceerd. Dat is bijna 4% meer dan in 2014. Voor 2016 en 2017 verwachten de experts dat we de grens van 14 miljoen ton pluimveevlees overschrijden.  De export bleef stabiel in 2015  maar hier zijn de verwachtingen minder positief: vooral de Verenigde Staten en Brazilië zijn belangrijke exportlanden die het marktaandeel van de EU de komende jaren zullen verzwakken.
Lees meer >Productie pluimveevlees EU blijft stijgen
 

 

10 maart 2016

EU importeert meer pluimveevlees

De export van pluimveevlees vanuit de Europese Unie is in de eerste elf maanden van 2015 met 1,8% gedaald. De lichte daling wordt veroorzaakt door de grote terugval van de export naar Benin sedert vorige zomer. Vanaf januari tot en met november 2015 importeerde Benin 133.569 ton pluimveevlees uit de EU, 14%  minder dan in diezelfde periode in 2014.  Benin blijft wel de 2e exportbesmetting voor Europees pluimveevlees. De uitvoer naar Zuid-Afrika, de belangrijkste afnemer, blijft stabiel en bedroeg tot en met november 192.386 ton. De export naar Rusland, in 2014 goed voor 4,5 procent van de totale uitvoer, viel volledig weg in 2015.
De import van pluimveevlees liep in 2015 juist op. Tot en met november werd 1,4% meer pluimveevlees geïmporteerd. Daarbij is de verhouding tussen de twee belangrijkste leveranciers, Brazilië en Thailand, verder verschoven. Thailand (goed voor 253.237 ton) won terrein ten koste van Brazilië (454.806 ton), een trend die al enkele jaren zichtbaar is. Met flinke afstand volgt daarna Oekraïne, dat de pluimveevleesafzet richting de EU in 2015 verdubbelde tot 37.234 ton.
Bron: Boerderij.nl , VILT.be
 
5 februari 2016

Konijnenhouderij: sector met groeimarge dankzij input van onderzoek en marktkansen

Konijnenhouderij werd in Vlaanderen lange tijd gekenmerkt door koterij in de achtertuin van particulieren. Rond de eeuwwisseling kregen de professionele konijnenkwekers te maken met een paar zware – bijna fatale – uitdagingen. Toch herstelde de sector daarvan en op dit moment gaat het de sector voor de wind. Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) berekende dat de Vlaamse konijnensector kan groeien met 10.000 à 20.000 voedsters. Dat is het equivalent van zowat vijf tot tien volwaardige bedrijven. Tal van factoren versterken elkaar: de twee grote konijnenslachthuizen in Vlaanderen moeten momenteel twee derde van hun aanvoer over de grens zoeken, de retail smeekt om meer konijnen uit diervriendelijke groepshuisvesting (parken), konijnenvlees doet het goed bij de bewuste consument en het beleid wees de weg met een helder toekomstplan. Van konijnenkenner Luc Maertens (ILVO) verneemt de redactie van VILT dat kweekmethode, fokmateriaal en ziektebeheersing nu veel beter op punt staan. 
Lees meer>

Bron: VILT
 

25 januari 2016

Ledenvoordeel NVP: speciale korting op brandstofprijs en gratis Q8 Liberty tankkaart

Dankzij de overeenkomst tussen NVP en Q8 kunnen alle NVP-leden genieten van een hoge korting met de Q8 Liberty card op brandstof wanneer u de Q8 Liberty card (de zakelijke tankkaart) aanvraagt.  Bovendien past Q8 de laagste prijsgarantie toe, d.w.z. indien de pompprijs lager is dan de officiële brandstofprijs min de korting, zal automatisch de voordeligste prijs gefactureerd worden.

Geniet van een uitzonderlijke korting van 11,50€ ct./L (incl. BTW) op elke tankbeurt in alle Q8 tankstations in België. Vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte via het NVP-secretariaat.

Alle voordelen van de Q8 Liberty tankkaart op een rij:

 • U tankt zonder cash te betalen
 • U tankt overal dankzij het uitgebreid netwerk van meer dan 400 tankstations
 • U betaalt geen administratie- of inschrijvingskosten en U betaalt enkel wat u verbruikt
 • Als de pompprijs lager is dan de officiële brandstofprijs min de korting, dan betaalt u de prijs aan de pomp
 • U kan gebruik maken van de gratis webapplicatie ‘Q8 Liberty Web om uw verbruik te controleren
 • U ontvangt tweemaandelijks een elektronische factuur. 
 • U kan de Q8 stations makkelijk vinden dankzij de Q8 app. U kan de app downloaden via app.Q8.be

Alle informatie over Q8 kan u terugvinden op www.Q8.be(link is external)

 

14 januari 2016

Gratis workshop Campylobacter in het slachthuis en de uitsnijderij (FOD Volksgezondheid)

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu wil u graag uitnodigen voor de workshop ‘Campylobacter in het slachthuis en de uitsnijderij: risico’s en mogelijkheden voor een betere beheersing’. 

Deze workshop gaat door op donderdag 28 januari 2016 om 13u in de Bara ruimte van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in Brussel.

Klik hier voor de uitnodiging en het voorlopige programma.
Klik hier voor het inschrijvingsformulier.
Klik hier voor de wegbeschrijving.

Deelname is gratis en simultaanvertaling wordt voorzien.  U kunt zich inschrijven tot 22 januari 2016.   Dit symposium is een gezamenlijk initiatief van het directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding en de cel Contractueel Onderzoek van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, in samenwerking met de projectcoördinatoren.

14 januari 2016

Stand van zaken vogelgriep in Frankrijk

Er zijn dit ogenblik (11-12-2015) 13 haarden van HPAI van het type H5 vastgesteld in 5 departementen in het Zuidwesten van het land: Dordogne: 7 uitbraken, Landes: 3 uitbraken, Haute-Vienne: 1 uitbraak, Gers: 1 uitbraak, Pyrénées Atlantique: 1 uitbraak
 
De betrokken pluimveebedrijven houden voornamelijk eenden of ganzen. Daarnaast zijn ook kippen en parelhoenders getroffen.  Behalve de 13 uitbraken met HPAI, werden ook enkele eendenbedrijven aangetroffen met LPAI H5-virussen.
 
 
15 december 2015

Drie bijkomende uitbraken van HPAI in Zuidwest-Frankrijk en vogelgriep in Duistland (Beieren)

 
Vogelgriep in Zuidwest-Frankrijk
De Franse overheid meldt 3 bijkomende uitbraken van HPAI in Zuidwest-Frankrijk.  Het gaat om twee bedrijven met parelhoenders en eenden in het departement Landes.  In de Dordogne is een eendenbedrijf getroffen. De Franse oveheid treft ook nieuwe maatregelen. Zo zal in gans Frankrijk een actieve monitoring gebeuren.
Klik hier voor het persbericht van de Franse overheid 

 

 
Vogelgriep ( H5N2) in Duitsland
Op een pluimveebedrijf in Zuid-Duitsland werd op 7 december 2015 vogelgriep vastgesteld. Het gaat over een bedrijf met ongeveer 13.000 dieren (leghennen, eenden, kalkoenen en ganzen), gelegen in de deelstaat Beieren. Het virus is van het type H5N2, maar het is nog niet bekend of het om de laagpathogene of hoogpathogene variant gaat.  Al het pluimvee beschikt over een vrije uitloop. Alle dieren worden geruimd.
 
 
 
 
10 december 2015

Uitbraak Vogelgriep in Frankrijk

Er is in het zuidwesten van Frankrijk een uitbraak van hoogpathogene H5N1 vastgesteld op een backyard bedrijfje. Dit bedrijfje was onder verdenking gekomen doordat een verhoogde sterfte (> 30%) werd vastgesteld bij de dertigtal stuks pluimvee aanwezig.
De eerste moleculaire testen geven aan dat het een klassiek HPAI-virus betreft dat eerder als LPAI-virus was opgemerkt. Het betreft dus niet de Zuidoost-Aziatische H5N1 die ook bij vogels als hoogpathogeen virus circuleert en bij de mens gemakkelijker gezondheidsproblemen kan geven.
Rond het betrokken bedrijfje wordt de gebruikelijke bestrijdingsaanpak gevolgd, nl. het opruimen van de haard en het afbakenen van een 3 km-zone en een 10 km-zone met daarin strenge maatregelen voor alles wat met pluimvee en pluimveeproducten te maken heeft. Uiteraard is er vanuit het betrokken gebied geen handelsverkeer meer mogelijk naar de andere lidstaten.
Hoewel er op dit ogenblik geen links zijn met ons land en het risico van deze uitbraak voor onze pluimveestapel nog heel beperkt is, maant het FAVV toch opnieuw aan tot waakzaamheid. Voor het betrokken gebied in Frankrijk zijn de gebruikelijke extra maatregelen voor een risicogebied (4-dagenregel, extra R&O) van toepassing. Op de pluimveehouderijen en in de ganse sector dienen de bioveiligheidsmaatregelen strikt nageleefd te worden. Deze uitbraak toont aan dat de omstandigheden voor het opduiken en verspreiden van griepvirussen momenteel gunstig zijn en het relatief warme najaar betekent waarschijnlijk dat de najaarstrek van wilde vogels dit jaar met vertraging gebeurt, zodat wilde vogels nog steeds als een reële bron van besmetting voor ons pluimvee moeten worden beschouwd.
 
25 november 2015

Jaarverslag economische inspectie (2014): aandachtspunten voor de pluimveesector

In 2014 heeft de Economische Inspectie van de FOD Economie in totaal 32.700 onderzoeken gevoerd, wat leidde tot 2.841 waarschuwingen en 3.816 processen-verbaal. Ze behandelde ook 16.511 meldingen en vragen om informatie van consumenten, ondernemingen, organisaties en overheden. Dat blijkt uit het jaarverslag 2014 van de Economische Inspectie.
Er werd ook onderzoek gevoerd in onze sector.  Onder andere het watergehalte in pluimveevlees blijkt een aandachtspunt:
7 september 2015

De Europese Unie importeerde in de eerste jaarhelft van 2015 1,7 procent minder pluimveevlees dan in dezelfde periode vorig jaar

De Europese Unie importeerde in de eerste jaarhelft van 2015 1,7 procent minder pluimveevlees dan in dezelfde periode in 2014.  Van januari tot en met juni werd 432.718 ton ingevoerd, waarvan meer dan de helft (55,7 procent, 240.846 ton) uit Brazilië. Thailand is met 147.766 (34,1 procent van de totale EU-import) in grootte het tweede herkomstland van pluimveevlees.  Samen zijn deze twee landen al jaren goed voor zo'n 90 procent van de import van pluimveevlees in de EU.  
Lees meer >
3 september 2015

Het potentieel van meerwaardevleeskippen voor België en Vlaanderen

In een nieuw rapport van het Departement Landbouw en Visserij wordt het potentieel van meerwaardevleeskippen voor Vlaanderen/België nagegaan. Meerwaardevleeskippen zijn kippen die aan hogere dan de gangbare of wettelijke productievoorwaarden voldoen, waardoor het product tegen een hogere prijs verkocht kan worden.
Het huidige aantal slachtingen van in België geproduceerde meerwaardevleeskippen bedraagt bijna 90.000 dieren per week. Dat is 2% van de totale Belgische vleeskipproductie. Het huidige productiepotentieel voor meerwaardekippen in België ligt nog iets hoger op circa 95.000 dieren per week. Het zou benut kunnen worden als winkelketens zich nadrukkelijker lokaal bevoorraden met biologische vleeskippen. Op dit moment worden ook heel wat hoevekippen ingevoerd uit Frankrijk. Ook deze markt zou door Belgische pluimveebedrijven ingevuld kunnen worden
4 augustus 2015

Omzendbrief FAVV ivm toegelaten additieven in vleesbereidingen.

Het FAVV heeft een nieuwe omzendbrief gemaakt in verband met de toegelaten additieven in vleesbereidingen. Deze heeft tot doel, de regels te verduidelijken die van toepassing zijn voor het gebruik van additieven bij het vervaardigen van vleesbereidingen, in het bijzonder wanneer het gaat om producten van het type "bereide americain", "filet americain","steak tartare", “spread”, “cannibal salade”... De omzendbrief strekt ertoe, te helpen bij het correct implementeren van de wetgeving inzake additieven die gebaseerd is op de productbeschrijving en niet op de productbenamingen. Deze beschrijving is van toepassing op de producten op het ogenblik dat zij op de markt worden gebracht.
 
31 juli 2015

Hoogpathogene vogelgriep bevestigd bij pluimveebedrijf in Noord-Engeland

Op een kippenbedrijf in Preston in Noord-Engeland is hoogpathogene H7N7-vogelgriep vastgesteld. Dit weekend is begonnen met het ruimen van de 120.000 scharrelhennen en 50.000 vrijeuitloopkippen.  De Engelse dienst voor dierengezondheid APHA heeft op 13 juli  bevestigd dat het om de H7N7-variant gaat.
De besmetting werd ontdekt doordat het getroffen bedrijf,  Staveley Eggs, een ongewoon hoge sterfte (+-20%) van hun dieren opmerkte. Rond het bedrijf is een beschermingszone van 3 kilometer en een restrictiezone van 10 kilometer ingesteld.   Binnen de restrictiezone bevinden zich een aantal andere pluimveebedrijven maar tot nu toe is daar nog geen verdere besmetting geconstateerd. Wel onderzoeken inspecteurs van de APHA alle 'gevaarlijke contacten'. Voorlopig lijkt 'het erop dat de besmetting tot een locatie beperkt is gebleven.
Bron: Boerderij.nl 
 
14 juli 2015

Nieuw omzendbrief FAVV over Salmonella

Het FAVV heeft nieuwe informatie in verband met het proceshygiëne-criterium Salmonella, het voedselveiligheidscriterium Salmonella en de mogelijkheid van versoepelingen in de frequentie van bemonstering in kleine slachthuizen en kleine uitsnijderijen.  
 
 
• het proceshygiëne-criterium Salmonella spp. dat van toepassing is op karkassen van vleeskuikens en kalkoenen;
• het voedselveiligheidscriterium Salmonella enteritidis/typhimurium dat van toepassing is op vers pluimveevlees;
• de mogelijkheid van versoepelingen in de frequentie van bemonstering in “kleine slachthuizen” en “kleine uitsnijderijen” voor pluimvee
 
Bij deze omzendbrief zitten twee belangrijke bijlagen.
 
22 juni 2015

Europese Unie exporteert meer pluimveevlees in 2015

In het eerste kwartaal van 2015 is de EU-export van pluimveevlees gestegen met bijna 4% procent in vergelijking met het eerste kwartaal van 2014. De EU exporteerde in het eerste kwartaal 340.904 ton pluimveevlees. In maart ging er 122.685 ton vlees de grens over naar derde landen.

De grootste afnemers zijn Benin (39.229 ton vlees; 11,5 procent van de totale export) en Zuid-Afrika ( 37.536 ton vlees; 11.0 procent van het totaal). De Filipijnen zijn dit jaar een belangrijke groeimarkt. Het land heeft in het eerste kwartaal 29.918 ton pluimveevlees afgenomen. Dat is 225 procent meer dan vorig jaar. Ook enkele bestemmingen in Afrika (Gabon, Ghana en Congo) namen meer pluimveevlees af.  Rusland is bijna volledig weggevallen als exportbestemming. 
 
Bron: Boerderij.nl 
28 mei 2015

De meerwaardekip wint aan belang

Uit een analyse over de verschillende prijsklasses van braadkip blijkt dat het segment van de kip met wezenlijke toegevoegde waarde (prijsklassen boven de 8 euro per kg) groeit. In 2008 was dit aandeel beperkt tot 8% en inmiddels behoort een vierde van het braadkipassortiment tot dit hogere segment. Ook de biokip is in België een klein maar sterk groeiend segment. De standaardkip behoudt haar marktaandeel van ongeveer 42%. Het middensegment (prijsklasse tussen de 4 en 8 euro) komt verder in de verdrukking.
Uit een bevraging bij de Marktmaker-community (online bevraging bij een panel van 100 consumenten) blijkt dat de Vlaming voorstaander is van betere leefomstandigheden voor kippen, van gezonde kippenvoeding zonder allerlei toevoegingen en van een natuurlijke en volwaardige groei van de kippen. Hij wil hiervoor echter slechts in beperkte mate een meerprijs voor betalen. Er is dus ruimte voor dergelijke systemen zolang de meerprijs beperkt blijft en de meerwaarde duidelijk en betrouwbaar gecommuniceerd.
 
 meerwaardekip volume
 
26 mei 2015

Kip zorgt voor groei

GfK onderzocht de aankopen van zowat 5.000 consumenten tijdens het voorbije jaar.  Uit hun onderzoekt blijkt dat de aankopen van vers gevogelte, konijn en wild licht stegen in 2014 (+ 0,3%). Die groei kwam volledig door gestegen consumptie van kip (+1,4%). Door de lagere gemiddelde prijs daalden de gevogeltebestedingen wel met ruim 2%. Binnen de korf van vlees, vis en gevogelte wint gevogelte aan volume terwijl vis wint aan waardeaandeel. De aankoopfrequentie van gevogelte blijft vrijwel stabiel in ons land.
 
Binnen de gevogeltecategorie is kip zeer dominant met een volumeaandeel van 84%. Het aandeel van verwerkte en versneden kip neemt verder toe en bedroeg 82% van het volume in 2014.  De hard discount wordt nog belangrijker voor kip. Dit kanaal haalt nu een volumeaandeel van 26,5%. Dis 1 blijft marktleider met een volumeaandeel van 37,7%. De speciaalzaak (slager en poelier) ziet zijn marktaandeel jaar na jaar krimpen.
Dit blijkt uit gegevens van het marktonderzoeksbureau GfK Panelservices Benelux in opdracht van VLAM.
Aandeel van gevogelte in de korf van vlees, vis en gevogelte groeit verder door
Binnen de korf van vlees, vis en gevogelte neemt het volumeaandeel van gevogelte verder toe. Het steeg de afgelopen zeven jaar van 24,7 naar 28%. In waarde heeft gevogelte nu 24% van deze markt in handen. Vlees blijft koploper maar ziet zijn aandeel verder krimpen. Het neemt wel nog ruim de helft van het volume voor zijn rekening. 
 
28 april 2015

Consumptie van kip zit in de lift

GfK onderzocht de aankopen van zowat 5.000 consumenten tijdens het voorbije jaar.  Uit hun onderzoekt blijkt dat de aankopen van vers gevogelte, konijn en wild licht stegen in 2014 (+ 0,3%). Die groei kwam volledig door gestegen consumptie van kip (+1,4%). Door de lagere gemiddelde prijs daalden de gevogeltebestedingen wel met ruim 2%. Binnen de korf van vlees, vis en gevogelte wint gevogelte aan volume terwijl vis wint aan waardeaandeel. De aankoopfrequentie van gevogelte blijft vrijwel stabiel in ons land.
 
Binnen de gevogeltecategorie is kip zeer dominant met een volumeaandeel van 84%. Het aandeel van verwerkte en versneden kip neemt verder toe en bedroeg 82% van het volume in 2014.  De hard discount wordt nog belangrijker voor kip. Dit kanaal haalt nu een volumeaandeel van 26,5%. Dis 1 blijft marktleider met een volumeaandeel van 37,7%. De speciaalzaak (slager en poelier) ziet zijn marktaandeel jaar na jaar krimpen.
Dit blijkt uit gegevens van het marktonderzoeksbureau GfK Panelservices Benelux in opdracht van VLAM.
Aandeel van gevogelte in de korf van vlees, vis en gevogelte groeit verder door
Binnen de korf van vlees, vis en gevogelte neemt het volumeaandeel van gevogelte verder toe. Het steeg de afgelopen zeven jaar van 24,7 naar 28%. In waarde heeft gevogelte nu 24% van deze markt in handen. Vlees blijft koploper maar ziet zijn aandeel verder krimpen. Het neemt wel nog ruim de helft van het volume voor zijn rekening. 
 
28 april 2015

Franse pluimvee filière wil geen invoer

De Franse pluimvee filière is een campagne gestart tegen de invoer van pluimveevlees.  Deze campagne is gelukkig minder agressief dan hun collega’s van de varkens- en groenten en fruit filière, maar het is wel een grootscheepse media campagne.
Recent hebben ze de pers gehaald om te melden dat er teveel ingevoerd product is.  Vooral in de horeca en de verwerking wordt er  volgens de filière teveel ingevoerd product gebruikt.  Daarom lanceert de Franse gevogelte keten een TV campagne gekoppeld aan specifieke acties naar de restauratie. 
 
16 maart 2015

Waarschijnlijk milde vogelgriep in Barneveld

In het Nederlandse Barneveld (Gelderland) is bij een pluimveebedrijf met in totaal rond 30.000 legkippen vogelgriep (aviaire influenza, AI) vastgesteld. Dit bedrijf heeft buitenuitloop. Anders dan bij de uitbraken in november vorig jaar gaat het hoogstwaarschijnlijk om een milde H7-variant. Nadere analyse door het CVI (Centraal Veterinair Instituut) moet dit uitwijzen. De verwachting is dat de resultaten van deze analyse morgen beschikbaar komen. Dat schrijft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.
Omdat een laagpathogene (milde) H7-variant kan muteren tot een hoogpathogene (zeer besmettelijke en voor kippen dodelijke) variant, wordt het besmette bedrijf zo snel mogelijk geruimd. Dit gebeurt op basis van Europese regels. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
 
Vervoersverbod
Vanaf donderdag 12 maart om 14.30 uur geldt in een zone van ruim 1 kilometer rond het besmette bedrijf in Barneveld een vervoersverbod voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. Binnen dit gebied liggen 17 andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. Ook geldt in dit 1 kilometergebied een ophok- en afschermplicht voor commercieel gehouden pluimvee. De maatregelen gelden voor 3 weken.
 
 
 
13 maart 2015

Nieuwe omzendbrief van het FAVV over Salmonella

Het FAVV heeft  op 2 maart 2015 een nieuwe omzendbrief gepubliceerd betreffende :
 
het proceshygiëne-criterium Salmonella spp. dat van toepassing is op karkassen van vleeskuikens en kalkoenen;
het voedselveilig-heidscriterium Salmonella enteritidis/typhimurium dat van toepassing is op vers pluimveevlees;
de mogelijkheid van versoepelingen in de frequentie van bemonstering in “kleine slachthuizen” en “kleine uitsnijderijen” voor pluimvee.
 
 
5 maart 2015

Minister Borsus versoepelt de maatregelen Vogelgriep

Federaal Minister van Landbouw Willy Borsus heeft op voorstel van het FAVV en na overleg met de pluimveesector beslist om de preventieve maatregelen voor vogelgriep te versoepelen.  Vorige week was het secretariaat uitgenodigd op het Kabinet om onze bekommernissen over het aanhouden van de maatregelen aan te kaarten.
 
Deze maatregelen waren de afgelopen 3 maanden van kracht na het opduiken van hoogpathogene vogelgriep van het type H5N8 in onze buurlanden. Door deze versoepeling kan de algemene ophokplicht voor professioneel gehouden pluimvee opgeheven worden vanaf vrijdag 20 februari e.k.
 
Twee andere preventieve maatregelen, die nog steeds bedoeld zijn om besmetting van pluimvee door wilde vogels te vermijden, zijn nu van kracht tot en met 21 maart 2015:
het verplicht binnen voederen en drenken van alle pluimvee en vogels,
het verbod op het gebruik van oppervlaktewater als drinkwater.
 
Het aanpassen van de maatregelen is mogelijk omdat het aantal uitbraken en gevallen bij wilde vogels merkbaar afgenomen is in de afgelopen weken. Dit wijst er vermoedelijk op dat er minder H5N8 virus circuleert. 
Minister Borsus benadrukt dat het versoepelen van de maatregelen niet betekent dat de dreiging van vogelgriep nu helemaal weg is. Deze ziekte vormt een voortdurende dreiging voor onze pluimveestapel en de minister roept de sector en alle hobbyhouders dan ook op om de maatregelen die van kracht blijven en de bioveiligheidsmaatregelen correct en strikt toe te passen. Dit betekent onder meer dat vervoerders van pluimvee en eieren hun vervoermiddel en het gebruikte materiaal na elk transport moeten reinigen en ontsmetten.
 
Ook moeten pluimveehouders de nodige ontsmetting gebruiken op hun bedrijf en mogen zij bezoekers in de stallen enkel toelaten mits deze bedrijfskledij dragen. Er wordt aan de pluimveehouders ook gevraagd om onmiddellijk hun dierenarts te raadplegen wanneer zij symptomen van ziekte vaststellen bij hun pluimvee.
19 februari 2015

Minister Borsus versoepelt de maatregelen Vogelgriep

Federaal Minister van Landbouw Willy Borsus heeft op voorstel van het FAVV en na overleg met de pluimveesector beslist om de preventieve maatregelen voor vogelgriep te versoepelen.  Vorige week was het secretariaat uitgenodigd op het Kabinet om onze bekommernissen over het aanhouden van de maatregelen aan te kaarten.
 
Deze maatregelen waren de afgelopen 3 maanden van kracht na het opduiken van hoogpathogene vogelgriep van het type H5N8 in onze buurlanden. Door deze versoepeling kan de algemene ophokplicht voor professioneel gehouden pluimvee opgeheven worden vanaf vrijdag 20 februari e.k.
 
Twee andere preventieve maatregelen, die nog steeds bedoeld zijn om besmetting van pluimvee door wilde vogels te vermijden, zijn nu van kracht tot en met 21 maart 2015:
het verplicht binnen voederen en drenken van alle pluimvee en vogels,
het verbod op het gebruik van oppervlaktewater als drinkwater.
 
Het aanpassen van de maatregelen is mogelijk omdat het aantal uitbraken en gevallen bij wilde vogels merkbaar afgenomen is in de afgelopen weken. Dit wijst er vermoedelijk op dat er minder H5N8 virus circuleert. 
Minister Borsus benadrukt dat het versoepelen van de maatregelen niet betekent dat de dreiging van vogelgriep nu helemaal weg is. Deze ziekte vormt een voortdurende dreiging voor onze pluimveestapel en de minister roept de sector en alle hobbyhouders dan ook op om de maatregelen die van kracht blijven en de bioveiligheidsmaatregelen correct en strikt toe te passen. Dit betekent onder meer dat vervoerders van pluimvee en eieren hun vervoermiddel en het gebruikte materiaal na elk transport moeten reinigen en ontsmetten.
 
Ook moeten pluimveehouders de nodige ontsmetting gebruiken op hun bedrijf en mogen zij bezoekers in de stallen enkel toelaten mits deze bedrijfskledij dragen. Er wordt aan de pluimveehouders ook gevraagd om onmiddellijk hun dierenarts te raadplegen wanneer zij symptomen van ziekte vaststellen bij hun pluimvee.
 
19 februari 2015

Dossier Vogelgriep

Vanwege de recente uitbraak van hoogpathogene vogelgriep op diverse locaties in Nederland worden onmiddellijk maatregelen genomen om verdere verspreiding te voorkomen. Uit voorzorg geldt vanaf donderdag 20 november 2014 14.00 uur een totaal vervoersverbod voor pluimvee en ander gevogelte, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel van pluimveebedrijven van en naar pluimveebedrijven en slachterijen. Ook voor gemengde bedrijven met pluimveehouderij geldt een vervoersverbod, eveneens voor andere dieren en mest van andere dieren van die bedrijven.  Op volgende links kan u informatie bekijken over de uitbraak en maatregelen om de verspreiding tegen te houden:

NVP houdt contact met alle betrokken instanties en informeert zijn leden als eerste via e-mail over het laatste nieuws in verband met de vogelgriep. 
 
 
21 november 2014

Grote fusie in de Franse pluimveesector

De coöperatie Sofiprotéol en LDC, het grootste pluimveebedrijf in Frankrijk hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten.
Het doel is om de sterke stijging van de invoer van pluimveevlees in Frankrijk te stoppen.  Momenteel wordt meer dan 40% van het pluimvee voor menselijke consumptie  geïmporteerd, terwijl dat 20 jaar geleden amper 10% bedroeg.  Met deze strategische samenwerking willen beide bedrijven de binnenlandse productie optrekken.  Daarvoor zal LDC ongeveer 100 miljoen euro investeren in productie-eenheden. In de regio Bretagne zal dit het effect van het faillissement van Tilly-Sabco en de afslankingen bij Groupe Doux compenseren.   De vijf vestigingen die het consortium daar heeft, zullen onder de naam Société Bretonne de Volaiilles (SBV) werken.  Sofiprotéol is belangrijke partner voor LDC omdat het een sterke speler is in de Horeca-sector en voor contracten met McDonald's en Burger King kan zorgen.   Beide ondernemingen willen door deze samenwerking een goede positie opbouwen in Europa.

Meer financiële en achtergrondinformatie over deze fusie vindt u op deze franstalige pagina

 

24 oktober 2014

KBC-Barometer Pluimveehouderij

KBC Bank NV, Land- en tuinbouwcenter,  geeft in zijn barometer pluimveehouderij een goed beeld van de winstgevendheid van pluimveehouderijen. KBC-analisten  berekenden de kasstroom (exclusief kredietlasten) per braadkip over de laatste vijf jaar. In de periode 2009-2013 was het sectorgemiddelde 0,17€ (exclusief kredietlasten) per braadkip.  Wanneerde kredietlasten erbij geteld worden, is de beschikbare cashflow per braadkip vaak zeer beperkt. Soms valt de kasstroom zelfs negatief uit.  

In de statistiek blijkt goed dat 2013 een erg mager jaar was met een gemiddelde cashflow van 0,11€ per braadkip. Vooral het derde en vierde kwartaal van 2013 waren zwak. In  de eerste twee kwartalen van 2014 was er geen beterschap. Voor de eerste twee kwartalen noteerden analisten van KBC een cashflow van 0,10€ en 0,11€ per braadkip.

Men verwacht wel beterschap voor het derde en vierde kwartaal. De dalende voederprijzen en stabiele braadkippenprijzen zorgen voor een betere cashflow per braadkip in de komende kwartalen.

 

 

Meer informatie  kan u vragen via LTC@kbc.be 
BRON: KBC Bank NV, Land- en tuinbouwcenter, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven  

26 september 2014

Pluimveevlees wordt de grootste vleescategorie (FAO en OESO)

Volgens een rapport van OESO en FAO over de toekomst van de vleesmarkt zal  pluimveevlees binnen 6 jaar de grootste vleescategorie ter wereld zijn.  
Pluimveevlees zal volgens hen zo populair worden door de vraag van de consument en door enkele grote voordelen van pluimveevlees bij de productie.  Kip kan zeer snel worden geproduceerd en op een kleinere oppervlakte zodat het ook kan dicht bij de consument in grote steden kan worden gekweekt.   Pluimveevlees heeft een lage voederconversie en is dus ook op dat vlak een zeer efficiënte vleessoort.

Dierziektes en plagen kunnen wel een bedreiging vormen voor deze verwachte groei.  Vogelpest zoals die nu in het Midden-Oosten is uitgebroken en vogelgriep kunnen de productie veel schade toebrengen. 
Verder verwachten  FAO en OESO  dat de huidige vleesconsumptie nog met minstens 1,6% per jaar zal stijgen en dat 72 procent van die stijging wordt  ingevuld met pluimveevlees.

8 augustus 2014