Aanvraag lidmaatschap

Wie kan lid worden ?
 
Het Nationaal Verbond van Pluimveeslachthuizen en Vleesuitsnijderijen, afgekort NVP, richt zich tot alle Belgische bedrijven in de pluimveesector:
 
  • pluimveeslachthuizen
  • pluimvee-uitsnijderijen
  • groothandelaars in vlees van gevogelte, wild en konijnen
  • konijnenslachterijen.
 
Hoe lid worden ?
 
Bovenstaande bedrijven kunnen lid worden van het NVP als zij de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage betalen.  De bijdrage dient gestort te worden op rekeningnummer 426-3095201-06 van het NVP vzw, Anspachlaan 111 bus 13, 1000 Brussel.  Na betaling ontvangt u automatisch een bewijs van betaling.
De lidmaatschapsbijdrage is 100% fiscaal aftrekbaar (art. 49 W.I.B.).  De lidmaatschapsbarema kan u opvragen bij het secretariaat. 
Bedrijven die toetreden tot het NVP betalen voor het eerste jaar een bijdrage van 200 € (excl. BTW).