Productie pluimveevlees EU blijft stijgen

De Europese Unie (EU) heeft onlangs het rapport met de verwachtingen over de productie van o.a. pluimveevlees gepubliceerd.  Daaruit blijkt positief nieuws voor de productie: de Europese productie van pluimveevlees zal ook in 2016 en 2017 verder stijgen.  
 
In 2015 werd in de 28 lidstaten van de EU ongeveer 13,8 miljoen ton pluimveevlees geproduceerd. Dat is bijna 4% meer dan in 2014. Voor 2016 en 2017 verwachten de experts dat we de grens van 14 miljoen ton pluimveevlees overschrijden.  De export bleef stabiel in 2015  maar hier zijn de verwachtingen minder positief: vooral de Verenigde Staten en Brazilië zijn belangrijke exportlanden die het marktaandeel van de EU de komende jaren zullen verzwakken.
 
De grootste producent blijft Polen. De productie is er met 200.000 ton toegenomen, waardoor het ook de grootste groeier is in de EU. 
In Duitsland in 2015 nam de productie licht af (-1,5%). De verstrengde eisen inzake welzijn verklaren voor een groot deel deze daling.
De toekomst  ziet er goed uit qua consumptie: experts gaan ervan uit dat deze in de EU zal stijgen omdat  pluimveevlees een goed imago heeft en goedkoper is dan andere soorten vlees.