Thuisverbruik van konijn stabiel

Na jaren van daling stabiliseerde de aankoop van konijnenvlees voor thuisverbruik in 2015. Ruim drie kwart van het volume van konijnenvlees wordt gekocht door 50-plussers. Jongere consumenten tonen weinig interesse voor dit fijne vlees.
Konijn wordt bijna uitsluitend vers gekocht en het geheel, versneden konijn blijft de populairste aanbiedingsvorm.
Konijn wordt voor meer dan de helft aangekocht in DIS 1 (de hypermarkten en grotere supermarkten). Het marktaandeel van hard discount (Aldi en Lidl) is beperkt. De slager/poelier ziet zijn marktaandeel stabiliseren op 12%.
Dit zijn de belangrijkste bevindingen van GfK Belgium, dat in opdracht van VLAM de aankopen voor thuisverbruik continu opvolgt bij 5.000 Belgische gezinnen.
 
Thuisverbruik van konijn gestabiliseerd
De vleesaankopen voor thuisverbruik (inclusief gevogelte, konijn en wild) daalden vorig jaar met ruim 1 kg en zakten tot onder de 30 kg per capita (-3,6%). Hiervan is slechts 0,300 kg konijnenvlees. Binnen de dalende vleesmarkt deed konijn het vorig jaar beter dan gemiddeld. Het gekochte volume van konijnenvlees stabiliseerde na een jarenlange daling. Konijn blijft net zoals kip, varken en lam relatief stabiel binnen de vlees- en gevogeltemarkt. De grootste dalers binnen deze korf waren wild en paardenvlees.
Het aantal kopers van konijn bleef stabiel. In 2015 kochten 21 op 100 Belgische gezinnen minstens één keer konijn of konijnenvlees. Er waren minder kopers van middelbare leeftijd maar dit werd gecompenseerd door een stijging van het aantal kopers van hogere leeftijd. De aankoopfrequentie van konijn houdt, in tegenstelling tot het dalend winkelbezoek, goed stand. Gemiddeld koopt de Belg nu iets meer dan tweemaal per jaar deze vleessoort.
De gemiddelde konijnenprijs bleef, zoals de prijs van de meeste vleessoorten, op het zelfde niveau. Vorig jaar telde de Belg 8,70 euro neer voor een kilo konijn. De bestedingen bleven met 2,5 euro per capita ook op peil.
 
Een geheel konijn, in stukken versneden blijft de populairste aanbiedingsvorm
Konijn wordt bijna uitsluitend vers gekocht. Het aandeel van konijn in diepvries is beperkt tot 2 à 3%. Het geheel, versneden vers konijn is de populairste aanbiedingsvorm met een volumeaandeel van 58%. We merken op lange termijn wel een lichte verschuiving naar konijnendelen. Dit aandeel schommelt nu rond de 26% ten opzichte van 23% acht jaar geleden. Het hele, onversneden konijn nam vorig jaar 16% van de markt in.
 
Vooral ouderen tuk op konijn
Konijn wordt in verhouding vaker gekocht door oudere mensen. Bij de 65-plussers koopt één op drie al eens konijn. Bij de jonge consumenten (<30jaar) koopt minder dan één op vijftien deze vleessoort. Het aantal kopers van konijnenvlees daalde de voorbije zeven jaar het sterkst bij deze groep.
Ruim drie kwart van het volume aan konijnenvlees wordt gekocht door 50-plussers. Bij de jongere leeftijdsgroepen en vooral bij de gezinnen met kinderen, is konijn sterk ondervertegenwoordigd.
 
DIS 1 goed voor meer dan de helft van de konijnenvleesverkoop
De marktleider ‘DIS 1’ (de hypermarkten en grotere supermarkten zoals Colruyt, Delhaize Super en Carrefour Market) heeft meer dan de helft van de verkoop van konijnenvlees in handen. Dit kanaal heeft de laatste jaren wel terrein verloren ten voordele van de nummer twee, de buurtsupermarkt (20% marktaandeel). Vorig jaar kon de DIS 1 wel wat marktaandeel terugwinnen. Opvallend is het eerder lage marktaandeel voor hard discount (Aldi en Lidl). Slechts 6% van de aangekochte hoeveelheid konijn passeert bij hen langs de kassa. Ter vergelijking: voor het geheel van vlees, gevogelte en wild bedraagt het marktaandeel van hard discount 17%. De slager/poelier tot slot ziet zijn marktaandeel van konijn stabiliseren op 12%.
 
Thuisconsumptie is de norm
Thuis is en blijft de belangrijkste consumptieplaats voor voeding in het algemeen en voor vlees, gevogelte en konijn in het bijzonder. Van het totaal aantal consumptiemomenten met vlees en gevogelte vindt drie vierde thuis plaats. Konijn wordt relatief minder thuis geconsumeerd (56% van de eetmomenten) en meer buitenshuis. Konijn wordt, ten opzichte van andere vleessoorten, vaker bij familie en vrienden gegeten en vooral ook in feestzalen en op eetfestijnen.
 
Download documenten