Op 1 februari 2017 werd het H5N8 vogelgriepvirus geïdentificeerd bij een hobbyhouder in de gemeente Lebbeke

Het hoog pathogeen karakter van deze stam moet nog bevestigd worden.

Ten gevolge deze situatie zullen de maatregelen tegen vogelgriep verder versterkt worden.  Vanaf donderdag 2 februari 2017 zal alle pluimvee, loopvogels inbegrepen, en andere in gevangenschap gehouden vogels, zowel van professionele als particuliere houders, opgehokt of afgeschermd (met behulp van netten) moeten worden om zo alle contact met wilde vogels te vermijden.

Alle verzamelingen van pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels, evenals de markten worden verboden.

Ter herinnering: sinds 10 november 2016 is een periode van verhoogd risico van kracht op het ganse grondgebied en zijn de preventiemaatregelen tegen vogelgriep versterkt. Deze maatregelen zijn nog steeds van kracht:

  • Pluimvee van geregistreerde pluimveebedrijven moeten opgehokt of afgeschermd worden om zo het contact met wilde vogels te vermijden.
  • Het voederen en het drenken van pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels moet binnen gebeuren of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.
  • Het is verboden om pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.

Deze maatregelen werden genomen als gevolg van het verschijnen van het H5N8 vogelgriepvirus in Europa eind oktober 2016. Dit virus wordt verspreid door trekvogels, in het bijzonder watervogels op weg naar het zuiden. Het virus is zeer pathogeen voor zowel pluimvee als verschillende soorten wilde vogels. Tot nu toe werden uitbraken gevonden op pluimveebedrijven in de volgende Europese landen: Frankrijk, Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Verenigd Koninkrijk, Italië, Denemarken, Zweden, Kroatië, Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Griekenland, Servië, Bulgarije, Roemenië en Oekraïne. In al deze landen en in Zwitsers, Ierland, Finland, Slovenië en Spanje zijn ook besmettingen bij wilde watervogels vastgesteld.

Het H5N8-virus is een klassiek hoogpathogeen virus. Het kan zich snel verspreiden en zal gemakkelijk kippen en kalkoenen besmetten en daar veel sterfte veroorzaken. Er zijn voor dit virus nog geen problemen bij de mens gemeld.

Klik hier voor een overzicht van de maatregelen, die van toepassing zijn in het ganse land.

Bijkomende informatie kan ook gevonden worden in de rubriek FAQ.