Lonen PC 220

PC 220.00 - Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid

Vanaf juli 2017 geldt voor PC 220.00:

  • Verhoging van de schaallonen en de reële lonen met 0,9 %.
    • Niet van toepassing op de reële lonen indien een gelijkwaardig voordeel is bepaald bij ondernemingscao en rekening houdende met de reeds toegekende verhoging van de sectorale minimumlonen.
    • Bij gebreke aan een ondernemingsCAO verhogen de reële lonen met 0,9 % op 01.07.2017, behalve indien een ondernemingscao met bewarende maatregelen wordt afgesloten.
  • Ondernemingen die buiten toepassingsgebied van het sociaal sectoraal aanvullend pensioen vallen: jaarlijkse premie 4,18% van het maandloon.
    • Referentieperiode van 1 juli tot 30 juni. Toekenning volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie. Uitbetaling op 1 juli 2017.
    • Niet van toepassing indien nieuwe voordelen worden toegekend bij ondernemingsakkoord gesloten ten laatste op 30.06.2012.