PC 220 Actua

PC 220.00 Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid

 

Actualiteiten januari 2020

 • Toekenning ecocheques voor 250,00 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde bedienden. Referteperiode van 01.01.2019 tot 31.12.2019. Deeltijdsen pro rata. Uitbetaling met de eerste loonbetaling die volgt op 31 december 2019.
  Niet van toepassing op ondernemingen die reeds een ander minstens gelijkwaardig voordeel toekennen.
 • CAO-verhoging 1,1 %.
  Niet van toepassing voor de reële lonen indien een ondernemingscao over de enveloppe van 1,1 % werd gesloten tegen 15.12.2019.
 • De CAO-verhoging dient toegepast na de indexaanpassing.
 • Verhoging vergoeding arbeidskledij.
 • Indexatie: vorige lonen x 1,0089

 

 

Actualiteiten december 2019

Niet voor ondernemingen zonder ondernemings-CAO over een alternatieve invulling van de enveloppe van 1,1% op uiterlijk 15.12.2019:

Ondernemingen die buiten toepassingsgebied van het sociaal sectoraal aanvullend pensioen vallen: toekenning jaarlijkse brutopremie van 80,00 EUR.

Toekenning volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst).

NIET van toepassing voor ondernemingen wiens pensioentoezegging op 31.12.2015:

 • minstens evenwaardig is aan de sectorale pensioentoezegging op 01.01.2016 en via cao ten laatste op 31.12.2015 een andere invulling hebben gegeven aan een enveloppe van 0,3% van de loonmassa;
 • niet evenwaardig is aan de sectorale pensioentoezegging op 01.01.2016 en de enveloppe van 0,3% van de loonmassa gebruikt hebben om hun pensioentoezegging op te trekken tot het niveau van de sector. Aan het eventuele SALDO van de enveloppe werd een andere invulling gegeven via cao ten laatste op 31.12.2015.

NIET van toepassing voor ondernemingen die deze premie hebben omgezet in een gelijkwaardig voordeel door een ondernemingsCAO tegen 31.12.2020.

CAO - Enkel voor ondernemingen zonder ondernemingsCAO over een alternatieve invulling van de enveloppe van 1,1% op uiterlijk 15.12.2019:

Toekenning van een eenmalige brutopremie van 400 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december 2019 of bij uit dienst).
Deze premie omvat voor de periode 2019-2020 de recurrente premie van 80 EUR waar die nog steeds wordt toegepast en niet vervangen werd door een ander voordeel.