PC 11903 Lonen

1. UURSTELSEL (op weekbasis) : 38u

1.1. FUNCTIE : TECHNISCHE SLAGERIJ-, SPEKSLAGERIJ- EN PENSERIJFUNCTIES

Deze minimumuurlonen zijn van toepassing :
1) op de arbeiders die technische slagerij-, spekslagerij en penserijfuncties uitoefenen in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren ressorteren met uitzondering van de leerlingen wier leerovereenkomst door het Ministerie van Middenstand gehomologeerd is;
2) op de werkgevers die de in 1) bedoelde arbeiders tewerkstellen.
Ze zijn niet van toepassing op de andere arbeiders van deze ondernemingen voor wie de algemene loonsovereenkomsten van dit paritair comité blijven gelden.

 

1.1.1. MINIMUMUURLONEN : SCHAAL 1 (ECOCHEQUES OMGEZET IN EEN ANDER VOORDEEL)

1.1.1.1. AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING : MINDER DAN 10

1.1.1.1.1. : ARBEIDERS ANDEREN DAN STUDENTEN, LEERLINGEN EN STAGIAIRES

Jaar

Jaren praktijk

0

1

2

3

4

5

15

70,0 %

8,76

9,03

9,26

9,48

9,76

9,99

16

70,0 %

8,76

9,03

9,26

9,48

9,76

9,99

17

77,5 %

9,71

10,00

10,25

10,50

10,80

11,06

18

100,0 %

12,52

12,90

13,22

13,56

13,94

14,27

19

100,0 %

12,52

12,90

13,22

13,56

13,94

14,27

20

100,0 %

12,52

12,90

13,22

13,56

13,94

14,27

Na 4 jaar

101,0 %

12,64

13,02

13,37

13,69

14,07

14,41

Na 8 jaar

102,0 %

12,76

13,15

13,50

13,83

14,22

14,54

Na 12 jaar

103,0 %

12,89

13,28

13,63

13,96

14,36

14,69

 
1.1.1.1.2. : Studenten, leerlingen en stagiaires

jaar

Jaren praktijk

0

1

2

3

4

5

15-16

70,0 %

8,76

9,03

9,26

9,48

9,76

9,99

17

77,5 %

9,71

10,00

10,25

10,50

10,80

11,06

18

85,0 %

10,64

10,97

11,24

11,53

11,85

12,13

19

92,5 %

11,58

11,93

12,24

12,54

12,90

13,18

20

97,5 %

12,20

12,58

12,90

13,20

13,60

13,91

21

100,0 %

12,52

12,90

13,22

13,56

13,94

14,27

 

1.1.1.2. AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING : Ondernemingen met 10 tot 49 werknemers

1.1.1.2.1. : Arbeiders anderen dan studenten, leerlingen en stagiaires

jaar

Jaren praktijk

0

1

2

3

4

5

15

70,0 %

8,84

9,11

9,32

9,60

9,81

10,07

16

70,0 %

8,84

9,11

9,32

9,60

9,81

10,07

17

77,5 %

9,79

10,09

10,32

10,63

10,87

11,14

18

100,0 %

12,63

13,01

13,32

13,71

14,01

14,38

19

100,0 %

12,63

13,01

13,32

13,71

14,01

14,38

20

100,0 %

12,63

13,01

13,32

13,71

14,01

14,38

Na 4 jaar

101,0 %

12,75

13,14

13,47

13,85

14,14

14,52

Na 8 jaar

102,0 %

12,88

13,27

13,60

13,98

14,30

14,67

Na 12 jaar

103,0 %

13,00

13,42

13,72

14,12

14,43

14,81

 
1.1.1.2.2. : Studenten, leerlingen en stagiaires

jaar

Jaren praktijk

0

1

2

3

4

5

15-16

70,0 %

8,84

12,75

12,03

9,32

9,81

10,07

17

77,5 %

9,79

12,88

12,69

10,32

10,87

11,14

18

85,0 %

10,73

13,00

13,01

11,33

11,91

12,22

19

92,5 %

11,68

9,11

13,14

12,33

12,96

13,29

20

97,5 %

12,32

10,09

13,27

12,99

13,66

14,01

21

100,0 %

12,63

11,07

13,42

13,32

14,01

14,38

 

1.1.1.3. AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING : Ondernemingen met 50 werknemers of meer

1.1.1.3.1. : Arbeiders anderen dan studenten, leerlingen en stagiaires

jaar

Jaren praktijk

0

1

2

3

4

5

15

70,0 %

9,03

9,32

9,52

9,80

10,05

10,25

16

70,0 %

9,03

9,32

9,52

9,80

10,05

10,25

17

77,5 %

9,99

10,32

10,54

10,86

11,12

11,35

18

100,0 %

12,89

13,32

13,61

13,99

14,35

14,64

19

100,0 %

12,89

13,32

13,61

13,99

14,35

14,64

20

100,0 %

12,89

13,32

13,61

13,99

14,35

14,64

Na 4 jaar

101,0 %

13,01

13,47

13,75

14,12

14,49

14,80

Na 8 jaar

102,0 %

13,14

13,60

13,88

14,28

14,63

14,94

Na 12 jaar

103,0 %

13,27

13,72

14,01

14,41

14,78

15,08

 
1.1.1.3.2. : Studenten, leerlingen en stagiaires

jaar

Jaren praktijk

0

1

2

3

4

5

15-16

70,0 %

9,03

9,32

9,52

9,80

10,05

10,25

17

77,5 %

9,99

10,32

10,54

10,86

11,12

11,35

18

85,0 %

10,96

11,33

11,57

11,89

12,19

12,46

19

92,5 %

11,92

12,33

12,59

12,94

13,27

13,55

20

97,5 %

12,57

12,99

13,26

13,64

13,99

14,29

21

100,0 %

12,89

13,32

13,61

13,99

14,35

14,64

 

1.1.2. MINIMUMUURLONEN : Schaal 2 (+0,0875 euro/uur)

1.1.2.1. AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING : Minder dan 10

1.1.2.1.1. : Arbeiders anderen dan studenten, leerlingen en stagiaires

jaar

Jaren praktijk

0

1

2

3

4

5

15

70,0 %

8,85

9,12

9,35

9,58

9,85

10,08

16

70,0 %

8,85

9,12

9,35

9,58

9,85

10,08

17

77,5 %

9,80

10,09

10,34

10,60

10,91

11,15

18

100,0 %

12,61

12,99

13,32

13,65

14,03

14,36

19

100,0 %

12,61

12,99

13,32

13,65

14,03

14,36

20

100,0 %

12,61

12,99

13,32

13,65

14,03

14,36

Na 4 jaar

101,0 %

12,73

13,11

13,47

13,79

14,16

14,50

Na 8 jaar

102,0 %

12,86

13,24

13,59

13,92

14,32

14,63

Na 12 jaar

103,0 %

12,98

13,39

13,72

14,05

14,45

14,79

 
1.1.2.1.2. : Studenten, leerlingen en stagiaires

jaar

Jaren praktijk

0

1

2

3

4

5

15-16

70,0 %

8,85

9,12

9,35

9,58

9,85

10,08

17

77,5 %

9,80

10,09

10,34

10,60

10,91

11,15

18

85,0 %

10,73

11,06

11,34

11,62

11,94

12,22

19

92,5 %

11,67

12,02

12,34

12,63

12,99

13,28

20

97,5 %

12,30

12,67

12,99

13,30

13,69

14,00

21

100,0 %

12,61

12,99

13,32

13,65

14,03

14,36

 

1.1.2.2. AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING : Ondernemingen met 10 tot 49 werknemers

1.1.2.2.1. : Arbeiders anderen dan studenten, leerlingen en stagiaires

jaar

Jaren praktijk

0

1

2

3

4

5

15

70,0 %

8,94

9,20

9,42

9,70

9,91

10,16

16

70,0 %

8,94

9,20

9,42

9,70

9,91

10,16

17

77,5 %

9,88

10,18

10,42

10,72

10,96

11,23

18

100,0 %

12,72

13,10

13,43

13,81

14,10

14,47

19

100,0 %

12,72

13,10

13,43

13,81

14,10

14,47

20

100,0 %

12,72

13,10

13,43

13,81

14,10

14,47

Na 4 jaar

101,0 %

12,85

13,23

13,56

13,94

14,24

14,61

Na 8 jaar

102,0 %

12,97

13,37

13,69

14,07

14,39

14,77

Na 12 jaar

103,0 %

13,09

13,51

13,82

14,22

14,52

14,90

 
1.1.2.2.2. : Studenten, leerlingen en stagiaires

jaar

Jaren praktijk

0

1

2

3

4

5

15-16

70,0 %

8,94

9,20

9,42

9,70

9,91

10,16

17

77,5 %

9,88

10,18

10,42

10,72

10,96

11,23

18

85,0 %

10,82

11,16

11,42

11,74

12,00

12,32

19

92,5 %

11,77

12,13

12,43

12,78

13,05

13,40

20

97,5 %

12,42

12,79

13,08

13,47

13,76

14,10

21

100,0 %

12,72

13,10

13,43

13,81

14,10

14,47

 

1.1.2.3. AANTAL WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING : Ondernemingen met 50 werknemers of meer

1.1.2.3.1. : Arbeiders anderen dan studenten, leerlingen en stagiaires

jaar

Jaren praktijk

0

1

2

3

4

5

15

70,0 %

9,12

9,42

9,62

9,90

10,14

10,34

16

70,0 %

9,12

9,42

9,62

9,90

10,14

10,34

17

77,5 %

10,08

10,42

10,64

10,95

11,21

11,44

18

100,0 %

12,98

13,43

13,70

14,08

14,44

14,75

19

100,0 %

12,98

13,43

13,70

14,08

14,44

14,75

20

100,0 %

12,98

13,43

13,70

14,08

14,44

14,75

 
1.1.2.3.2. : Studenten, leerlingen en stagiaires

jaar

Jaren praktijk

0

1

2

3

4

5

15-16

70,0 %

9,12

9,42

9,62

9,90

10,14

10,34

17

77,5 %

10,08

10,42

10,64

10,95

11,21

11,44

18

85,0 %

11,05

11,42

11,66

11,98

12,28

12,55

19

92,5 %

12,01

12,43

12,68

13,03

13,37

13,64

20

97,5 %

12,66

13,08

13,36

13,73

14,08

14,38

21

100,0 %

12,98

13,43

13,70

14,08

14,44

14,75

Na 4 jaar

101,0 %

13,10

13,56

13,84

14,22

14,58

14,89

Na 8 jaar

102,0 %

13,23

13,69

13,97

14,37

14,74

15,03

Na 12 jaar

103,0 %

13,37

13,82

14,10

14,50

14,87

15,18

 

1.2. FUNCTIE : Hulpfuncties in de slagerij

Deze minimumuurlonen zijn van toepassing :
1) op de werklieden en werksters in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren ressorteren en die hoofdzakelijk de onderstaande hulpfuncties in de slagerij uitvoeren, met uitsluiting van de technische slagerij-, spekslagerij en penserijfuncties, en voor zover ze slechts in uitzonderlijke gevallen deelnemen aan de verkoop :
- de bereiding en de voorstelling van specialiteiten zoals gehakt vlees, gemarineerd vlees, worsten, bereidde gerechten, enz.;
- de ontvangst van de producten en het uitvoeren van een controle inzake het gewicht, de hoeveelheid, de verpakking en de uitwendige voorstelling;
- de rotatie van de producten volgens een passende rangschikking;
- het respect voor de normen van de onderneming (H.A.C.C.P., veiligheid …);
- de schoonmaak van onder andere het atelier en de toonbank;
- de schoonmaak van het gebruikte materiaal (machines, gereedschap, etiketten …) en de vaat;
- het sorteren van het afval in de verschillende vuilnisbakken;
- ...
2) op de werkgevers die de in 1° bedoelde werklieden en werksters tewerkstellen.

De hierboven bedoelde werklieden en werksters hebben recht op de volgende percentages van de minimumuurlonen van de werkieden die technische slagerij-, spekslagerij en penserijfuncties oefenen op de leeftijd 21 jaar en met 0 jaren praktijk, zonder dat dit echter mag leiden tot een lager uurloon dan voorzien in catégorie 1 van PC 1190004 (de handel in bier en drinkwaters).

Ancienniteït

 

Bij de aanwerving

90%

Na 1 jaar

100%

Na 4 jaar

101%

Na 8 jaar

102%

Na 12 jaar

103%

 

1.3. FUNCTIE : Flexiloon

In dit paritair comité kunnen per 1 januari 2018 flexi-jobwerknemers worden tewerkgesteld.

Het Flexiloon bestaat uit het basisloon, zijnde een nettoloon ter vergoeding van een prestatie geleverd in het kader van een flexi-job, aangevuld met alle vergoedingen, premies en voordelen van welke aard ook die door de werkgever toegekend worden ter vergoeding van diezelfde prestatie, en waarop sociale bijdragen verschuldigd zijn.

Het Flexivakantiegeld bedraagt 7,67 % van het Flexiloon en wordt er samen mee uitbetaald.

Voor het bedrag van het Flexiloon wordt verwezen naar het paritair comité 302 – Hotelbedrijf.