PC 118 Actua

PC 118.11 Vleesconserven, worsten, pekelvlees, gerookt vlees, vleesderivaten, vetsmelterijen, darmfabrieken, het bewerken en behandelen van ruwe, droge vellen, het kalibreren en plakken inbegrepen, slachthuizen en pluimveeslachterijen

  Actua januari 2020
   

  • Enkel voor de subsector van de vleesconserven: derde fase van de invoering nieuwe functieclassificatie met bijhorende schaallonen. Niet van toepassing indien een ondernemingscao met analytische functieclassificatie wordt gesloten.
  • CAO-verhoging 0,04 EUR => De CAO-verhoging dient toegepast na de indexaanpassing.
  • Verhoging minimumbedragen ploegenpremies (niet voor premies uitgedrukt in percentages).
  • Verhoging minimumbedrag nachtpremie (niet voor premies uitgedrukt in percentages).
  • Verhoging bestaanszekerheidsvergoeding (tijdelijke werkloosheid).
  • Verhoging vergoeding arbeidskledij.
  • CAO-verhoging 1,1 % voor arbeiders boven het sectorale barema betaald, verhoogd met een CAO-verhoging 0,04 EUR indien deze arbeiders in december 2019 de jaarlijkse brutopremie van 80 EUR ontvingen.
   Deze CAO-verhoging(en) is niet van toepassing indien een ondernemingsCAO gesloten op uiterlijk 31.12.2019 een alternatieve invulling voorziet van de enveloppe van 1,1 % en de premie van 80 EUR indien deze nog werd toegepast.
  • Index aanwezigheidspremie. (bedrag ongewijzigd)
  • Indexatie : vorige lonen x 1,0089

   

   

  Actua december 2019

  Toekenning jaarlijkse brutopremie van 55 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst). Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,2% van de loonmassa wordt toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten ten laatste op 25.12.2017.

  Toekenning jaarlijkse brutopremie van 80 EUR volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie (in december of bij uit dienst). Niet van toepassing indien een enveloppe van 0,3% van de loonmassa wordt toegekend in een gelijkwaardig voordeel via ondernemings-cao gesloten ten laatste op 31.12.2015. Ondernemingen die de brutopremie van 80 EUR uitbetaalden in 2017, kunnen deze premie omzetten in een gelijkaardig voordeel voor 25.12.2017.