PC 118 Bevoegdheidsgebied

PARITAIR COMITÉ VAN DE VOEDINGSNIJVERHEID - BEVOEGDHEID
 
Het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid draagt het nummer 118. 
Dat nummer staat ook vaak vermeld op de sociale documenten (loonfiche, arbeidsreglement, ...).
 
Dit Paritair Comité is alleen bevoegd voor het arbeiderspersoneel, niet voor het bediendepersoneel. 
Voor de bedienden gelden er bijgevolg andere loon- en arbeidsvoorwaarden.
 
De activiteiten die behoren tot de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid zijn zeer uiteenlopend: van stofferige bloemmolens, over lawaaierige bottelarijen tot neusprikkelende kaasfabrieken en kille slachthuizen. Een echte smeltkroes: arbeidsomstandigheden die zeer sterk verschillen, hoogtechnologische activiteiten naast arbeidsintensieve bedrijvigheden, grote multinationale reuzen naast een ruim aantal kleine en middelgrote ondernemingen.
 
Lijst van de subparitaire comités 118
 
Maalderij, roggebloem
Graangewassen: bijproducten van graangewassen, deegwaren, rijstpellerijen, reinigen van granen
Bakkerijen:  de banketbakkerijen die “verse” producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij 
Druivensuiker en stijfsel: maïsstijfsel- en rijststijfselfabrieken, glucose, aardappelmeel- en maïsmeelfabrieken 
Koekjes: koekjes- en beschuitfabrieken, van de banketbakkerij afgeleide producten (industriële banketbakkerijen), peperkoek, jodenpaasbrood, speculaas 
Suiker: suikerfabrieken, fabrieken van inuline en fructose op basis van chicoreiwortels, suikerraffinaderijen, kandijsuikerfabrieken, invertsuiker, citroenzuur, distilleerderijen, gistfabrieken 
Brouwerijen en mouterijen: brouwerijen, brouwerijdepots ook al zijn het juridisch gescheiden eenheden, mouterijen 
Dranken: drinkwaters, limonades, appelwijn, vruchtensap en vruchtenwijn, likeurstokerijen, aperitieven, fruitstokerijen 
Groenten: groentenconserven, gedroogde groenten, zuurkool, in zout gelegde groenten, bereiding van droge groenten, bevroren en diepgevroren groenten, schoonmaken of bereiden van verse groenten 
Vruchten: jamfabrieken, appeldeeg, fruitconserven, gekonfijt fruit, pectine, bevroren en diepgevroren fruit, stroopfabrieken
Vlees: vleesconserven, worsten, gezouten vlees, gerookt vlees, vleesderivaten, werkhuizen voor het uitsnijden van vlees, vetsmelterijen, darmfabrieken, bewerken en behandelen van rauwe en droge darmen, sorteren en plakken inbegrepen, slachthuizen, pluimveeslachterijen, pluimveeconserven 
Zuivel: melkerijen, boterfabrieken, kaasfabrieken, melkproducten, roomijsfabrikanten, ondernemingen van roomijs 
Olie- en margarinefabrieken 
Chocolade: chocolade- en suikerwerkfabrieken, suikerbakkers, broodsmeersel 
Koelnijverheid: kunstijs, koelhuizen 
Vis: visconserven, verduurzaamde en diepgevroren vis, haringrokerijen
Koffie en chicorei: koffiebranderijen, bereiding van poederkoffie, chicoreibranderijen, chicoreidrogerijen
Specerijen: zoutziederijen, mostaardfabrieken, azijnfabrieken, bereide kruiden, in azijn gelegde levensmiddelen inbegrepen 
Voedingsspecialiteiten: dieetvoedingsmiddelen, bouillonblokjes, producten voor tussen- en nagerechten, essences en extracten, voedingsspecialiteiten, soep en allerhande bereidingen, aardappelbewerking, bereiding van kroketten en vooraf gebakken frieten, bereiding van “chips”, …  
Veevoeders: gewoon, samengesteld, geconcentreerd en met melasse doortrokken, groenvoedermeel, schoonmaken van allerlei afval voor veevoeder, voeder van dierlijke oorsprong voor vee, zoals beendermeel, bloed, vis, visafval, drogerijen van veevoederproducten, voeder voor huisdieren (petfoods) 
Bedrijven die maaltijden bereiden: bedrijven die op industriële wijze maaltijden bereiden, deze verpakken, bewaren en/of stockeren met de uitsluitende bedoeling deze maaltijden als zodanig op de markt aan te bieden
Destructiebedrijven 
Coördinatiecentra die een groep vormen met één of meerdere vennootschappen waarvan de activiteit hoofdzakelijk tot de voedingsnijverheid behoort 
Laboratoria, depots en/of handelsafdelingen van Belgische voedingsnijverheden, ook al zijn het juridisch gescheiden eenheden en laboratoria, depots en/of handelsafdelingen van voedingsnijverheden waarvan de productie-eenheid in het buitenland is gelegen, ook al zijn het juridische gescheiden entiteiten, eveneens behoren tot de bevoegdheid van het Paritair Comité voedingsnijverheid.
 
Hoe nagaan of een bedrijf ressorteert onder het Paritair Comité 118 ?
 
Vermits elk bedrijf in België ressorteert onder een bepaald paritair comité is het voor de werkgevers belangrijk te weten welke reglementering zij dienen te volgen. Deze reglementering heeft voor het bedrijf heel wat implicaties vermits heel wat sociale reglementeringen vastgelegd worden op het niveau van het paritair comité zoals o.m. barema's en bezoldigingen, minimumlonen, arbeidsduur, werknemersvertegenwoordiging, de bijdrage voor het Fonds voor Bestaanszekerheid, vorming, sociale vrede enz..
 
U kan dit vinden door o.a. 
  • na te kijken op de loonfiche of individuele rekening of er PC 118 vermeld wordt
  • navraag te doen bij de personeelsdienst / het sociaal secretariaat / het boekhoudkantoor dienst voor Collectieve Arbeidsbetrekkingen van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid contacteren 
  • Rijksdienst voor Sociale Zekerheid te contacteren of uw vakbondsafgevaardigde of uw vakbond
Van zodra bepaald is onder welk Paritair Comité de werkgever valt, is de werkgever verplicht de algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomsten, gesloten in het Paritair Comité, na te leven.
 
Taken van het Paritair Comité
 
De opdracht van het Paritair Comité bestaat erin om:
 
Collectieve overeenkomsten tot stand te doen komen
Geschillen tussen werkgevers en werknemers te voorkomen of bij te leggen
De Regering, de Nationale Arbeidsraad, de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven of de bedrijfsraden, op hun verzoek of op eigen initiatief, te adviseren over aangelegenheden die tot hun bevoegdheid behoren.
Bovendien kan een wet andere taken aan het Paritair Comité toevertrouwen.