PC 118-Lonen

Paritair Comité 1180011: VLEESCONSERVEN, WORSTEN, GEZOUTEN VLEES, GEROOKT VLEES EN VLEESDERIVATEN, DARMFABRIEKEN (HET BEWERKEN EN BEHANDELEN VAN RAUWE EN DROGE DARMEN, HET SORTEREN EN PLAKKEN INBEGREPEN), VETSMELTERIJEN, PLUIMVEESLACHTERIJEN, SLACHTHUIZEN EN WERKHUIZEN VOOR HET UITSNIJDEN VAN VLEES

 

1. UURLONEN : anderen dan studenten

1.1. SECTOREN : ONDERNEMINGEN VAN VLEESCONSERVEN, WORSTEN, PEKELVLEES, GEROOKT VLEES EN VLEESDERIVATEN

1.1.1. UURSTELSEL (OP WEEKBASIS) : 38u

Loonklasse

Anciënniteit in de loonklasse (in maanden)

<12m

>=12

>=24

>=36

>=48

>=60

>=72

1

13,92

14,13

14,13

14,13

14,13

14,13

14,13

2

14,13

14,37

14,59

14,59

14,59

14,59

14,59

3

14,37

14,59

14,79

14,79

14,79

14,79

14,79

4

14,59

14,79

14,99

15,35

15,35

15,35

15,35

5

14,79

14,99

15,35

15,67

15,67

15,67

15,67

6

14,99

15,35

15,67

15,96

15,96

15,96

15,96

7

15,35

15,67

15,96

16,01

16,05

16,05

16,05

8

15,67

15,96

16,01

16,05

16,26

16,46

16,67

 

1.2. SECTOREN : DARMSLIJMERIJEN, DE ONDERNEMINGEN VAN KALIBREREN EN PLAKKEN VAN DARMEN INBEGREPEN

1.2.1. ANCIENNITEIT (maanden) : 0

Categorie

Uurstelsel (op weekbasis)

37u

38u

I

13,78

13,48

II

14,09

13,78

III

14,30

13,94

IV

14,60

14,30

V

14,73

14,40

VI

15,12

14,77

 

1.2.2. ANCIENNITEIT (maanden) : 6

Categorie

Uurstelsel (op weekbasis)

37u

38u

I

14,23

13,92

II

14,56

14,23

III

14,77

14,40

IV

15,06

14,77

V

15,22

14,86

VI

15,64

15,26

 

1.3. SECTOREN : VETSMELTERIJEN

1.3.1. ANCIENNITEIT (maanden) : 0

Categorie

Uurstelsel (op weekbasis)

37u

38u

Hulparbeiders

14,70

14,35

Geoefenden

15,18

14,81

Geschoolden

15,70

15,40

 

1.3.2. ANCIENNITEIT (maanden) : 6

Categorie

Uurstelsel (op weekbasis)

37u

38u

Hulparbeiders

15,17

14,83

Geoefenden

15,67

15,35

Geschoolden

16,24

15,87

 

1.4. SECTOREN : PLUIMVEESLACHTERIJEN

1.4.1. ANCIENNITEIT (maanden) : 0

Categorie

Uurstelsel (op weekbasis)

38u

I

13,42

II

13,93

III

14,83

 

1.4.2. ANCIENNITEIT (maanden) : 6

Categorie

Uurstelsel (op weekbasis)

38u

I

13,86

II

14,38

III

15,39

 

1.5. SECTOREN : SLACHTHUIZEN EN DE WERKPLAATSEN VOOR HET UITSNIJDEN VAN VLEES DIE ONDER HET PARITAIR COMITÉ VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID RESSORTEREN

1.5.1. ANCIENNITEIT (maanden) : 0

De hogere lonen vanaf 12 maanden ancienniteit gelden voor de uitsnijder-uitbener.

Categorie

Uurstelsel (op weekbasis)

38u, eerste 5 dagen van de week (van maandag tot vrijdag)

38u, 5 dagen per week waarbij de zaterdag

Binnenplaatswerker

13,81

14,32

Hulparbeider

14,30

14,77

Geschoolde

14,77

15,38

Vakman

15,27

15,85

Uitsnijder-uitbener

13,56

14,03

 

1.5.2. ANCIENNITEIT (maanden) : 6

De hogere lonen vanaf 12 maanden ancienniteit gelden voor de uitsnijder-uitbener.

Categorie

Uurstelsel (op weekbasis)

38u, eerste 5 dagen van de week (van maandag tot vrijdag)

38u, 5 dagen per week waarbij de zaterdag

Binnenplaatswerker

14,28

14,80

Hulparbeider

14,77

15,26

Geschoolde

15,26

15,85

Vakman

15,76

16,36

Uitsnijder-uitbener

13,99

14,49

 

1.5.3. ANCIENNITEIT (maanden) : 12

De hogere lonen vanaf 12 maanden ancienniteit gelden voor de uitsnijder-uitbener.

Categorie

Uurstelsel (op weekbasis)

38u, eerste 5 dagen van de week (van maandag tot vrijdag)

38u, 5 dagen per week waarbij de zaterdag

Uitsnijder-uitbener

14,40

14,92

 

1.5.4. ANCIENNITEIT (maanden) : 24

De hogere lonen vanaf 12 maanden ancienniteit gelden voor de uitsnijder-uitbener.

Categorie

Uurstelsel (op weekbasis)

38u, eerste 5 dagen van de week (van maandag tot vrijdag)

38u, 5 dagen per week waarbij de zaterdag

Uitsnijder-uitbener

14,84

15,42

 

1.5.5. ANCIENNITEIT (maanden) : 36

De hogere lonen vanaf 12 maanden ancienniteit gelden voor de uitsnijder-uitbener.

Categorie

Uurstelsel (op weekbasis)

38u, eerste 5 dagen van de week (van maandag tot vrijdag)

38u, 5 dagen per week waarbij de zaterdag

Uitsnijder-uitbener

15,40

15,90

 

2. UURLONEN : studenten

Percentages van de in tabellen 1.1.1., 1.2.1., 1.3.1, 1.4.1. en 1.5.1. vermelde minimumlonen.

Leeftijd

 

18 en ouder

90%

17

80%

16

70%

15

60%